Hans Serebrink

Konsultprofil

Om Hans

Hans är något så unikt som en maskiningenjör med goda praktiska kunskaper i både psykologi och företagsekonomi. Hans humanistiska syn på företagande kommer från mångårigt arbete som företagsledare för olika organisationer och de senaste 20 åren som management konsult. Han arbetar mycket med strategi, ledarskap och förändringsarbeten. Som konsult har han specialiserat sig på att paketera kunskap i form av metoder, koncept och modeller. Dessa kombinerar han sedan med sin kommunikativa och pedagogiska förmåga tillsammans med interaktiva övningar, exempelvis simuleringar. Allt för att kunna skapa den förändring som kunderna vill ha.

Utvalda projekt & uppdrag

Globalt ledarskapsprogram, Multinationellt företag

Utbildar erfarna chefer i ett större internationellt ledarskapsprogram. Programmet tar cirka fem månader att genomföra med två veckolånga On-Sites och uppgifter däremellan. Utbildningen genomförs 2-3 gånger per år och har gjort så de senaste 10 åren. Utbildningen innehåller allt från strategi, gruppdynamik, positiv påverkan, cross culture, innovation, personlig utveckling, 360-verktyg, simuleringar, konflikthantering, förändringsarbete och mycket mera.

Större förändringsprojekt, Offentlig verksamhet
Stöd och utbildning av alla cheferna i förändringsarbete vid flytt av flera enheter till nya gemensamma lokaler samt nya arbetssätt. I uppdraget ingick även att mäta var de anställda befann sig i förändringsprocessen samt motståndsnivåer. Det gjordes även ett större värderingsarbete som avslutades med en workshop för alla anställda.
Införande av projektkultur, Större internationellt industribolag

Ansvarig för att i programform ta fram projektmodell, processer, skapa PMO, portföljfunktion, koppla portfölj till strategi, utbilda och driva förändringsarbetet.

Utbildare projektledning, Större internationellt tillverkningsbolag

Ansvarig utbildare för projektledare world wide inom ramen för deras Group University.

Projektledare Nytt lönesystem för kollektivanställda, Industrikoncern
Ansvarig för att ta fram förslag till nytt gemensamt lönesystem på kollektivsidan för fyra fabriker. Leder en intern projektgrupp med representanter för fack, företag och stödfunktioner.
Delprojektledare HR, Outsourcingprojekt, Offentlig verksamhet
Ansvarig för det praktiska HR-arbetet vid outsourcingen av all IT-verksamhet för en stor region. Uppdraget var att få berörd personal, ca 400 personer, positivt inställd vid en verksamhetsövergång till olika privata aktörer. Var även behjälplig vid den offentliga upphandlingen samt innehade ett interimt chefsjobb för en av grupperna.

Certifikat

2017PRINCE2 Practitioner, Axelos
2016 Jung Type Index
2014 Agerus
2011 MBTI
2002 Celemi Solution Provider
2001 Kvalitetsrevisor ISO9001 tredjepartscertifiering

Utbildning

1981-1985Civilingenjör, Maskinlinjen med produktionsteknisk inriktning, Linköpings tekniska högskola