Emma Fredriksson

Email: emma@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 709 73 09 01

Konsultprofil

Om Emma

Emma är certifierad projektledare (PRINCE2), förändringsledare (PROSCI ADKAR) och utbildare med lång bakgrund inom bl.a. kommunikation och ledarskap. Konsultåtaganden kombineras för Emma med rollen som en av två Managing Partners, med fokus på operativ styrning. 

Emma är en mångfacetterad metodspecialist och behärskar såväl teknisk produktutveckling och projektledning som komplex processfacilitering, organisationsutveckling och förändringsledning. Med metodisk bredd och djup förståelse för såväl strukturer som människor, hittar och anpassar hon rätt verktyg och metod för varje enskilt behov. Därtill har hon mångårig erfarenhet som workshopledare och utbildare inom projektledning, grupputveckling, ledarskap och kommunikation. De som känner Emma säger att hon är positiv och öppen och att hon har en styrka när det gäller att skapa goda relationer, starka team och hållbara resultat, alltid med fokus på både mål och människa, oavsett vilken miljö hon verkar i.

Utvalda projekt & uppdrag

Förändringsledare, internationell koncern

2022 Ledare av förändringsarbete inom RDI, kopplat till långsiktig utvecklingsplan med mål att skapa rätt förutsättningar att fortsätta vara framgångsrika.

Project Coach / Project Assurance, internationell koncern

2021 Utvärdering och analys av tre projekt i enlighet med projektmodell och best practice samt skräddarsytt, individuellt behovsstyrt stöd. Stödet kan vara riktat mot projektledrae, styrgrupp eller projektgrupp samt vara såväl rådgivande som operativt för att öka projektmognad och förändringsmognad.

Processfacilitator och workshopledare strategi, internationell koncern

2021 Facilitering av strategiprocess för ledningsgrupp samt implementering och stöd i förändringsledning kopplat till såväl ledare som medarbetare. 

Project Coach / Project Assurance / Stöd förändringsledning, internationell koncern

2021 Utvärdering och analys av ett flertal projekt i enlighet med projektmodell och best practice samt skräddarsytt, individuellt behovsstyrt stöd. Stödet kan vara riktat mot projektledrae, styrgrupp eller projektgrupp samt vara såväl rådgivande som operativt för att öka projektmognad och förändringsmognad.

Processfacilitator och workshopledare strategi, internationell koncern

2021 Facilitering av strategiprocess för ledningsgrupp samt planering, implementering och förändringsledning kopplat till såväl ledare som medarbetare.

Teknisk projektledning, internationell koncern

2020  Tudelat uppdrag med två tekniska projekt, båda i stor internationell koncern men med olika förutsättningar, förväntningar, storlek på team och budget. Fokus i båda fallen ligger på att upprätta struktur och metod enligt best practice, samt exekvering och framdrift för framgång. 

Utbildning grupputveckling, offentlig verksamhet

2019, 2020 Utbildning och workshopledning av ett tjugotal grupper, ca 200 personer, inom grupputveckling, effektiva team och effektivt teammedlemskap.

Workshop- och övningsledare projektmognad, offentlig verksamhet

2018  Projektgruppsstöd och övningsledning på tema Intressentanalys, Riskanalys, Kommunikationsplan och Work Breakdown Structure. Övningarna gav projektgruppen ökad förståelse för projektmetodik samt större kunskaper kopplat till risk, intressenter, kommunikation och WBS i fortsatt projektarbete.

 

Transformationskarta och förändringsledning, offentlig verksamhet

2020  Intressentintervjuer, transformationskarta och förändringsledning i samband med organisationsförändring. 

Förstudieledare webb och digitala plattformar, offentlig verksamhet

2019   Emma genomförde en förstudie i samband med ett utvecklingsprojekt för webb och digitala plattformar. I förstudien använde Emma såväl kvalitativ som kvantitativ metod, viktningsmetodik, kommunikationsmetodik och principer för omvärldsanalys. Förstudien gav beslutsunderlag och rekommendationer kring vidare utveckling och vägval förknippat med projektet.

Förändringsledning, chefscoachning och utbildning i kommunikativt ledarskap, offentlig verksamhet

2017 – 2018  Emma ansvarade för förändringsledning och förändringskommunikation samt coaching och utbildning av ett tiotal chefer i kommunikativt ledarskap i samband med hemtagning av tidigare outsourcad verksamhet, nyrekryteringar, organisationsförändringar och verksamhetsflytt.

 

Certifikat

2022Certified Prosci Change Management Practitioner, Prosci
2019PRINCE2 Practitioner, Axelos
2019Jungian Type Index (JTI) –  Decision Dynamics

 

Utbildning

2019Project Management in Practice – Arkatay Consulting
2018PMP Exam Prep – Arkatay Consulting
2018Change Management/Förändringsledning – Framfot
2018Praktisk projektledning – Framfot
2011Kommunikativt ledarskap – Nordisk kommunikation
2000-2005Master of social science, Major in Communications/Magisterexamen  Kommunikation – Lunds Universitet