Emma Fredriksson

Email: emma@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 709 73 09 01

Konsultprofil

Om Emma

Emma har tidigare arbetat som kommunikationschef, kommunikationsstrateg och marknadsansvarig i offentlig och idéburen sektor. Oavsett uppdragsgivare har hon alltid haft en faiblesse för förändringsledning, kommunikativt ledarskap och organisationsutveckling. Hon har drivit allt från förändringar knutet till hemtagning av outsourcad verksamhet med flytt, nya lokaler och nyrekryteringar, till insamlingskampanjer till förmån för människor i hemlöshet. Emma är en god kommunikatör och van utbildare med förmåga att såväl måla övergripande konturer och sätta ramar som att omsätta konkreta mål och budskap till hands on praktik. Hon har en smittande energi och har lätt för att skapa goda relationer och kommunikativa miljöer.

Utvalda projekt & uppdrag

Förstudieledare, Malmö stad

2019   Emma genomförde en förstudie på stadskontoret, Malmö stad, i samband med ett projekt kring webbfamiljen malmo.se. I förstudien använde Emma såväl kvalitativ som kvantitativ metod, viktningsmetodik, kommunikationsmetodik och principer för omvärldsanalys. Förstudien gav beslutsunderlag och rekommendationer kring vidare utveckling och vägval förknippat med projektet.

Workshop- och övningsledare, Mittskåne Vatten
2018

 

Emma gav projektgruppsstöd och ledde övningar med Mittskåne Vatten på tema Intressentanalys, Riskanalys, Kommunikationsplan och Work Breakdown Structure. Övningarna gav projektgruppen ökad förståelse för projektmetodik samt större kunskaper kopplat till risk, intressenter, kommunikation och WBS i fortsatt projektarbete.

 

Förändringsledning och kommunikation Beställningscentral, Skånetrafiken
2017 – 2018

 

Emma ansvarade för förändringsledning och förändringskommunikation samt coaching och utbildning av ett tiotal chefer i kommunikativt ledarskap i samband med att Skånetrafiken tog hem sin tidigare outsourcade beställningscentral för färdtjänst, sjukresor samt anropsstyrd trafik i egen regi. 45 helt nya medarbetare rekryterades till den nya verksamheten och 25 befintliga medarbetare flyttade från Helsingborg till sprillans nya lokaler i Hässleholm.

 

Kommunikationsansvarig, Skånetrafiken
2015 – 2018

 

Emma projektledde bl.a. mediaproduktion (film, trycksaker, extranät) och ansvarade för framtagning av en e-learning kopplat till ett av Region Skånes webbokningssystem för ett flertal tusen användare. Hon drev också utbildningsinsatser kopplat till affärsområdets ledning och medarbetare inom kommunikativt ledarskap, förändringsledning och presentationsteknik/retorik. Emma ansvarade också för implementeringen av nya regler och villkor kopplat till Skånetrafiken Serviceresor, ett område med 21000 resenärer, samarbete med 23 kommuner samt tusentals medarbetare inom Region Skåne.

 

Chef insamling, marknad och kommunikation, Skåne stadsmission
2012 – 2014

Som chef för insamling, marknad och kommunikation ansvarade Emma för organisationens övergripande arbete kring insamling, varumärke och PR. Ett större projekt inom ramen för detta var att paketera och rikta erbjudanden mot näringslivet samt att profilera organisationen som specialister inom hållbarhet och partner i organisationers arbete med Corporate Social Resposibility. Emma ansvarade också för organisationens övergripande insamlingskampanjer och rekrytering av nya givare. Stort fokus lade hon på att skapa en struktur för ökad givarkommunikation och hon tog också fram strategi för ökad digital synlighet av varumärket.

Kommunikationsstrateg, Malmö stad
2010 – 2012

Under två år arbetade Emma i två stadsdelar i Malmö stad, Centrum samt Södra Innerstaden. Emma arbetade bl.a. nära områdesprogrammet i Seved samt ansvarade och genomförde ett flertal utbildningar med förvaltningens drygt 100 chefer inom kommunikativt ledarskap, något som gav samtliga chefer kunskap, modeller och praktiska tips kopplat till chefens kommunikativa verktygslåda.

Kommunikationsansvarig, Ystads kommun
2007 – 2010

Emma ansvarade för kommunens övergripande kommunikationsarbete och deltog bl.a. i arbetet kring regionövergripande strategi- och visionsprojekt för Sydöstra Skåne samt för förstärkningen av Ystad-Österlen som förstahandsvalet vid filminspelning och som besöksort. Hon ansvarade för utbildning kring press- och mediefrågor, tog fram kampanjmaterial kopplat till en yta för potentiella inflyttare i kommunen och ansvarade också för kommuntidningen Ja, i Ystad, som distribuerades till kommunens 30 000 invånare.

Certifikat

2019 PRINCE2 Practitioner, Axelos
2019 Jungian Type Index (JTI) –  Decision Dynamics

 

Utbildning

2019 Project Management in Practice – Arkatay Consulting
2018 PMP Exam Prep – Arkatay Consulting
2018 Change Management/Förändringsledning – Framfot
2017 Retorik och presentationsteknik – Pellevision
2011 Kommunikativt ledarskap – Nordisk kommunikation
2010 Presschefsutbildning – Gullers
2000-2005 Master of social science, Major in Communications/Magisterexamen  Kommunikation – Lunds Universitet