Emma Fredriksson

Email: emma@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 709 73 09 01

Konsultprofil

Om Emma

Emma är projektledare, förändringsledare och utbildare med en bakgrund som både kommunikationschef och strateg. Hon har drivit allt från förändringskommunikation knutet till hemtagning av outsourcad verksamhet med flytt, nya lokaler och nyrekryteringar, till insamlingskampanjer till förmån för människor i hemlöshet. Hon är en god kommunikatör och erfaren utbildare med förmåga att sätta ramar och konturer för helheten, att se varje grupp och individ, samt omsätta konkreta mål till hands on praktik. Emma har en smittande energi och en förmåga att skapa trovärdighet, goda relationer, kommunikativa miljöer och hållbara resultat.

Utvalda projekt & uppdrag

Utbildning grupputveckling, Malmö stad

2019  Utbildning och workshopledning av ett tjugotal grupper, ca 200 personer, inom grupputveckling, effektiva team och effektivt teammedlemskap.

Rådgivning och processledning, Colorama

2019  Rådgivning och stöd, projektledning och förändringsledning samt rådgivning och kompetensutveckling för ökad projektmognad, Colorama.

Förstudieledare, Malmö stad

2019   Emma genomförde en förstudie på stadskontoret, Malmö stad, i samband med ett projekt kring webbfamiljen malmo.se. I förstudien använde Emma såväl kvalitativ som kvantitativ metod, viktningsmetodik, kommunikationsmetodik och principer för omvärldsanalys. Förstudien gav beslutsunderlag och rekommendationer kring vidare utveckling och vägval förknippat med projektet.

Workshop- och övningsledare, Mittskåne Vatten

2018  Emma gav projektgruppsstöd och ledde övningar med Mittskåne Vatten på tema Intressentanalys, Riskanalys, Kommunikationsplan och Work Breakdown Structure. Övningarna gav projektgruppen ökad förståelse för projektmetodik samt större kunskaper kopplat till risk, intressenter, kommunikation och WBS i fortsatt projektarbete.

 

Förändringsledning och kommunikation, Skånetrafiken

2017 – 2018  Emma ansvarade för förändringsledning och förändringskommunikation samt coaching och utbildning av ett tiotal chefer i kommunikativt ledarskap i samband med att Skånetrafiken tog hem sin tidigare outsourcade beställningscentral för färdtjänst, sjukresor samt anropsstyrd trafik i egen regi. 45 helt nya medarbetare rekryterades till den nya verksamheten och 25 befintliga medarbetare flyttade från Helsingborg till sprillans nya lokaler i Hässleholm.

 

Certifikat

2019 PRINCE2 Practitioner, Axelos
2019 Jungian Type Index (JTI) –  Decision Dynamics

 

Utbildning

2019 Project Management in Practice – Arkatay Consulting
2018 PMP Exam Prep – Arkatay Consulting
2018 Change Management/Förändringsledning – Framfot
2018 Praktisk projektledning – Framfot
2011 Kommunikativt ledarskap – Nordisk kommunikation
2000-2005 Master of social science, Major in Communications/Magisterexamen  Kommunikation – Lunds Universitet