Skräddarsydda program & utbildningar

[ Utformat specifikt för er kontext ]

Vi på Arkatay tror att vårt lärande är livslångt, men också att all lärdom och kunskap inte nödvändigtvis kan paketeras på ett universellt sätt och förväntas vara värdeskapande för alla. Därför erbjuder vi även, utöver våra öppna utbildningar, skräddarsydda utbildningar och program med syftet att utifrån er organisations specifika kontext höja förmågorna i organisationen och inom projektkontoret med ett skräddarsytt utbildningsmaterial.

 

Utbildning som passar just er kontext och utmaningar

När det kommer till skräddarsydda program och utbildningar ser vi till att inledningsvis lyssna in samt förstår era behov och utmaningar för att sedan gemensamt titta på den väg som passar er bäst. Vi guidar er genom de verktyg och god praxis som finns tillgänglig, för att sedan tillsammans diskutera oss fram till en tydlighet kring vilken kompetensutveckling som ger störst positiv effekt för verksamheten. Ibland börjar vi med att förbättra metodik och arbetssätt som kunden redan använder samt bedriver kunskapsutveckling från vad som redan finns och är vedertaget inom organisationen. Men vi har även erfarenhet av att, genom skräddarsydda program och utbildningar, etablera helt nya arbetssätt.

 

En väg till ökad projektkvalité

Effekthemtagningen våra kunder upplever av att ha investerat i skräddarsydda program och utbildningar, kopplat till sitt projektkontor, är framförallt en ökad mängd framgångsrika projekt men även en högre projektkvalitet. Som en ytterligare bonus av en förhöjd projektkvalitet upplever många en även minskade kostnader samt kortare genomlöpstid av sina projekt. Skräddarsydda utbildningar och program kan även bidra till att skapa ett gemensamt språkbruk inom projektorganisationen samt säkerställa en jämn nivå av projektkompetens.

 

Låter detta som något som kan vara av intresse för er organisation? Tveka inte att kontakta oss, så för vi gemensamt vidare diskussionen kring vilken kompetensutvecklingsinsats som hade varit klokast för just er. Läs mer om våra andra typer av utbildningar och kompetensutveckling