Arkatay logga

Marcus Hunt

[projektledningskonsult]

Marcus är en affärsdriven projektledare samt managementkonsult med flertalet branscher och geografier i bagaget. Åtta års erfarenhet inom projektets olika delar och nivåer ger Marcus en djup förståelse för helheten som gynnar honom i hans arbete. Marcus är van vid att leda genom både traditionella och agila metodiker. Han har erfarenhet inom rådgivning, ledning och coachning. Därutöver sätter han sig snabbt in i situationer och förstår utmaningar. Marcus ser vikten av kommunikation och relationsbyggande, vilket han använder till sin fördel genom tydliga målsättningar och kontinuerliga dialoger med sina intressenter.

Utvalda projekt & uppdrag

December 2022 – pågående 

Aug 2021 – Dec 2022

I rollen som produktägare var Marcus en nyckelperson, med engagemang främst i Volvo och Tetra Paks verksamheter. Arbetet innefattade bland annat genomförandet av workshops och arbetsmöten med ett stort fokus på stakeholder management. Marcus ansvarade även för backlogen hölls uppdaterad och var redo inför implementeringen av tech-teamet.

Jan 2020 – Juni 2021

Som senior rådgivare hos SEB, en av Sveriges största banker, arbetade Marcus med övergången mellan strategi och planering – till genomförande. 

Detta innefattade utmaningar i den digitala arenan där behovet av transparens inom GDPR ökade och agila arbetssätt implementerades. Under sin tid bidrog Marcus till en GDPR-lösning som mötte kraven från ledningen och myndigheter, en digital transformering som tillåter anställda att slutföra projekt snabbare med ökad transparens samt agilitet, och slutligen ökad arbetseffektivitet genom borttagandet av flaskhalsar samt skapandet av tvärfunktionella teams.

Aug 2018 – Juni 2019

Som rådgivare åt Örsted analyserade och kartlade Marcus detaljerat vad varje process innehöll i form av system, ansvarsroller, datakvalité, ägarskap, påverkan samt vilket område processen stöttade. Detta bidrog till en tydligare förståelse hos verksamheten, där beställaren visade tydlig uppskattning för Marcus arbete. 

Utöver detta utvecklades och levererades en easy-to-access digital GDPR lösning enligt kraven från intressenter, däribland danska och europeiska myndigheter. Projektet levererades i tid och under budget.

Feb 2017 – Juni 2018

Som managementkonsult hade Marcus under sin tid flera betydelsefulla uppdrag som rådgivare. Först som junior rådgivare för Jaguar Land-Rover (JLR) i Storbritannien, som en del i arbetet för kostnadsminskning och digitalisering. Marcus utvecklade tillsammans med JLR:s fordonsavdelning för prototyper ett verktyg som hjälper ingenjörer och mekaniker att mäta fordonsenheter mer effektivt. Arbetet var väldigt uppskattat av nyckelpersoner i verksamheten och innebar en tydlig kostnadsminskning för företaget.

Juni 2016 – Feb 2017

Marcus analyserade data från den danska FMCG marknaden och färdigställde data till en levererad produkt. Med fem affärsanalytiker i sitt team ledde Marcus överföringen av avgörande insikter till försäljningsteamet och hjälpte kunder i behov av specifik data.

Juni 2014 – Dec 2015

Som koordinator för ett projekt som sträckte sig över hela företaget, innebar arbetet god stakeholder management för intressenter utspridda över hela världen. Detta inkluderade konferenser och möten såväl i Europa som i USA. Därutöver spelade Marcus en roll i utvecklingen och standardiseringen av processer i verksamheten samt coachning av kollegor i hur metodiken som utvecklats skulle användas.

Certifieringar, ett urval

Utbildning

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra konsulter och hur vi jobbar kopplat till projekt- och förändringsledning? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan!

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!