Allmänna villkor

[ vid beställning och bokning ]

Beställning och frågor om kursen:

E-post: training@arkatay.com
Telefon: 0703-18 19 99

 

Avbeställning

Sker avbeställning av kurs tidigare än 4 veckor innan kursstart, krediteras kursavgiften. Vid avbeställning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning 2 veckor före kursstart eller senare, debiteras hela kursavgiften. Kursplatsen kan överlåtas till annan person utan extra kostnad. Vänligen observera att en avbokning alltid behöver bekräftas av Arkatay Consulting AB för att den ska vara giltig. Mot uppvisande av sjukintyg kan bokad deltagare genomföra aktuell kurs vid senare kurstillfälle. Betalning kvarstår dock för det första bokade kurstillfället.

 

Kursförändringar

Arkatay Consulting AB förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet ställa in kurs. Eventuellt inbetald kursavgift återbetalas eller kvarstår som betalning för kurs vid senare tillfälle.

 

Betalningsvillkor

Faktura utfärdas i samband med bokning, dock tidigast 6 veckor innan kursstart. Betalning skall vara Arkatay Consulting AB tillhanda fjorton (14) dagar innan kursstart. Priset är exklusive moms.

 

Kurstider

För kurstider för just din kurs, se kursbekräftelsen.

 

Kursdokumentation

All kursdokumentation ingår i kursavgiften och delas ut vid kursstart.

 

Parkering

Allmänna, avgiftsbelagda parkeringar finns nära kurslokalen.

 

Hotell och resor

Hotellrum och resor bokas och bekostas av respektive kursdeltagare.

 

Upphovsrätt m m

Allt kursmateriell, såsom programutrustning, manualer etc som kunden får tillgång till i samband med kurs är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte kopieras eller mångfaldigas i någon form.

 

Ansvar

Arkatay Consulting AB ansvarar inte för förlust av eller skada på kursdeltagares tillhörigheter eller för ev. indirekta kostnader (såsom förlorade arbetsintäkter) till följd av genomförda alternativt flyttade utbildningar.

 

Telefonsamtal och meddelanden

Personer som behöver komma i kontakt med någon som går kurs, kan lämna meddelanden på telefon 046-540 02 60.

 

Kursutvärdering

Varje kursdeltagare ombeds att efter varje avslutad kurs fylla i en kort kursutvärdering för att hjälpa oss bli bättre.

 

Språk

Vänligen observera att kurslitteraturen är på engelska.

 

Nyhetsbrev

Som kursdeltagare läggs du till i sändlistan för Arkatays nyhetsbrev, där vi följer upp med fortsatt kunskapsdelning kopplat till den kurs du gått på. Du kan själv avregistrera dig om du så önskar vid det första utskicket eller genom ett mail till info@arkatay.se 

 

Behandling av personuppgifter

ARKATAY CONSULTING AB  (556717-0542, Södra Promenaden 53, 211 38 Malmö) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dataskyddsombud för Arkatay är VD.

Dina personuppgifter används inom vår egen organisation för att vi ska kunna upprätthålla eller få förutsättningar för att skapa en affärsmässig relation. Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för syftet att kunna hantera vårt samarbete. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal.

Du kan ta kontakt med oss och begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Om vi inte har något syfte eller ändamål med att behålla din personuppgift, eller måste göra det baserat på rättslig förpliktelse, kommer vi att radera dessa. Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig via ett registerutdrag.

Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till info@arkatay.com