Arkatay PMBOK® Guide 6 Process Puzzle

Arkatay har tagit fram ett processpussel för dig som ska certifiera dig som PMP. Du kan använda pusslet för att själv träna och utvärdera dina kunskaper om processerna i PMBOK® Guide.

Samverkansutbildning 
- Bygg & anläggning

Arkatay erbjuder tillsammans med Wahlros och Triggers en samverkansutbildning för dig som är beställare, entreprenör eller jobbar som konsult inom bygg- och anläggningsbranschen. Grundkursen ger dig fördjupad kunskap och ökad förståelse för hur god samverkan kommer att effektivisera dina projekt och optimera produkten.

Vi utvecklar Arkatay!

Under 2017 driver vi ett internt utvecklingsprogram för att titta på hur vi kan göra bolaget ännu mer teal. Ett begrepp för ett nytt omvälvande sätt att styra organisationer, där man går ifrån den klassiska hierarkin och utvecklar bolaget mer likt en organism, där individen har makt över sin situation och där man styrs genom bolagets övergripande syfte.