Arkatay logga

Reflektioner från Passion for Projects 2023

Arkatay på Passion for Projects
Passion for Projects är en återkommande konferens som anordnas av PMI Sweden Chapter varje år sedan 2012. Det brukar vara en populär tillställning med gott om deltagare, fantastiska talare, god mat, underhållning och möjligheter till nätverkande. Arkatay har under många år varit delaktiga, bland annat genom att ansvara för programmet, ställa ut och bistå med talare. I år slog vi vårt eget rekord genom att delta med 10 personer. Som bolag ser vi stora värden i att utveckla oss själva och nätverka med likasinnade inom projektledningsområdet, och Passion for Projects är en utmärkt plattform för detta.

Vikten av bra, och i framtiden, ännu bättre möten

I år hade konferensen ett spännande fokus på möten och hur dessa kan förbättras inom företag. Att utveckla möteskulturen är avgörande för att skapa effektiva och välmående organisationer, och mycket av konferensens innehåll kretsade kring utmaningarna och möjligheterna med distribuerade team.

Asynkron kommunikation var ett tema som flera talare belyste under kongressen. Denna typ av kommunikation innebär att vi inte nödvändigtvis är online samtidigt, utan kommunicerar i en mer avslappnad takt, vilket ger oss tid att tänka och reflektera över det vi vill säga. Det kan vara särskilt fördelaktigt i projekt där teammedlemmar är fördelade över olika tidszoner, eller när vi vill arbeta mer effektivt genom att minimera avbrott.

Trender inom agil projektledning

 Under min presentation om ”The Future of Agile Ceremonies” diskuterade jag flera trender inom agile, såsom att det läggs mer fokus på Backlog Grooming (trots att denna ceremoni inte ingår i Scrum Guide). Jag belyste även att Retrospectives kan variera i tidsrymd och format, samt att Sprint Planning bör säkerställa många intressenters perspektiv.

En viktig del av min presentation var ”Silent Meetings”. Vilket är en typ av mötesform där deltagarna läser och reflekterar över en gemensam agenda eller dokument innan mötet, och diskussioner sker skriftligt snarare än muntligt. Det kan bidra till att öka produktiviteten och inkluderingen i möten, eftersom det ger alla deltagare möjlighet att uttrycka sina åsikter och idéer utan att bli avbrutna eller prata över varandra. Jag introducerade också Disciplined Agile som en kraftfull verktygslåda för att förbättra en organisations agilitet. Ett exempel på en mötesform som jag tog upp var Open Space, som kan vara en fantastisk metod för att engagera och involvera deltagare i större grupper.

Sammanfattningsvis var Passion for Projects 2023 en fantastisk möjlighet att lära sig, dela med sig av kunskap och nätverka med likasinnade inom projektledningsområdet. Konferensen bekräftade vikten av att kontinuerligt utveckla och förbättra våra arbetsmetoder, och att det finns en hel del som kan hjälpa oss att förbättra effektiviteten och kvaliteten i våra möten – och därmed våra projekt.

Dela:

Johanna Fransson och Klas Skogmar håller utbildning i programledning

Lessons Learned: Programme Management in Practice

Arkatay.se har fått en ny layout

Reflektioner från Passion for Projects 2024

Reflektioner från Samhällsbyggnadsdagen 2023

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!