Arkatay logga

Är du lätt att jobba med?

Det finns en mängd personlighetsdrag och beteenden som kan vara attraktiva att ge uttryck för i jobbsammanhang. Oavsett om det är på ett CV, i en arbets- eller uppdragsansökan eller vid en muntlig presentation så saknas sällan formuleringar som ”drivande”, ”självgående”, ”stor social förmåga” och ”duktig kommunikatör” när en projektledare beskriver sig. Många av oss har nog slitit dessa uttryck väl i diverse jobbsammanhang, vilket säkerligen bidragit till att detta i dagsläget snarare ses som hygienfaktorer för en person som effektivt ska åstadkomma förändring genom att leda andra än något unikt i sig.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!