Arkatay logga

Är du lätt att jobba med?

Det finns en mängd personlighetsdrag och beteenden som kan vara attraktiva att ge uttryck för i jobbsammanhang. Oavsett om det är på ett CV, i en arbets- eller uppdragsansökan eller vid en muntlig presentation så saknas sällan formuleringar som ”drivande”, ”självgående”, ”stor social förmåga” och ”duktig kommunikatör” när en projektledare beskriver sig. Många av oss har nog slitit dessa uttryck väl i diverse jobbsammanhang, vilket säkerligen bidragit till att detta i dagsläget snarare ses som hygienfaktorer för en person som effektivt ska åstadkomma förändring genom att leda andra än något unikt i sig.

Men om man i stället vänder på myntet och funderar över hur riktigt duktiga såväl som uppskattade förebilder i arbetslivet beskrivs av de i dess närhet, finns det en formulering som ofta återkommer: ”hon/han är så lätt att jobba med”. Sätt det i perspektiv i din egen kontext. Säkerligen har du stött på denna insikt tidigare, bland de som du helst arbetar åt, tillsammans med och väljer till dina projekt – att det som förenar dem alla är att de är tveklöst de du tycker är just lätta att jobba med.

Önskvärda beteenden

Efter att ha återbesökt denna tankeställning i vårt nätverk, kan vi identifiera att de faktiska beteenden som gör dig lätt att jobba med, i många fall, bland annat är:

  • Identifiera problem men kommunicera lösningsförslag: att analysera problemet och återkoppla en möjlig lösning, formulera en väg framåt, innan du lyfter det med berörda personer är inte bara effektivt men uppfattas också som som positivt och samarbetsvilligt.
  • Lyssna in och försäkra dig om att du förståttmånga av oss har en inneboende föreställning om att vi borde kunna allt och förstå direkt. Att våga utmana den och istället vara ärligt ovetande minskar risken för missförstånd och ökar tilliten till dig.
  • Var nåbar: att vara nåbar handlar inte om att vara det dygnet runt eller ens året runt. Utan att vid de tillfällen du faktiskt arbetar, vara nåbar. Svara i telefonen när du kan, återkoppla på röstmeddelanden inom arbetsdagen och svara på e-post inom ett dygn. Att skapa en vana i att kunna återkoppla ”Ok, jag har noterat det och återkommer under nästa vecka” i stället för att styras reaktivt av samtal och e-post är en självklarhet. Men låt inte folks försök att kontakta dig landa i ett svart hål. (En utmaning absolut, som vi alla jobbar på – men oj, vad man uppskattar de som är riktigt duktiga här!)
  • Stå för din åsikt och respektera andras rätt att stå för sin: konflikter är en oundviklig och i grunden positiv sak, som skapar dynamik och förändring. Men för att det ska uppstå just positiva konflikter krävs det att medarbetare vågar säga emot, stå för och öppet diskutera sina åsikter. Att vara lätt att jobba med är inte detsamma som att vara slätstruken, i ett högpresterande team uppskattas och uppmuntras konstruktiv konflikt.
  • Var tydlig med dina förväntningar på andra och vad andra kan förvänta sig av dig: oavsett om det handlar om att sammanfatta actions i slutet av ett möte eller sätta riktlinjer inför arbetet i en projektgrupp eller på en workshop var tydlig med förväntningarna. Om det finns utrymme för misstolkning, förtydliga. Om det är oklart när någon annan styr agendan, fråga eller utmana. Alla uppskattar tydlighet, som i sig även är en förutsättning för effektivitet.
  • Var positiv: om du ser möjligheter där andra ser problem, bingo. Om du gör vad du kan för att ge andra energi och belysa saker ur ett positivt samt möjlighetsskapande perspektiv, bravo. Om detta bara är ”sådan du är”, grattis. Om inte, fundera på vilka faktiska beteenden som du själv uppfattar som positiva och försök anamma ett av dem under den kommande veckan.

Så, vad kan du göra i din arbetsvardag för att bli lättare att jobba med?

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!