Arkatay logga

Tips till effektiva möten

Vi har alla suttit i vår beskärda del av ineffektiva möten – allt från de som hade kunnat vara ett mail eller samtal över telefon, till de som aldrig verkar ta slut men likväl heller aldrig verkar leda någonstans. Som projektledare, såväl som projektdeltagare, är dessa mötes-scenarion oerhört frustrerande. Så, av den enkla anledningen vill vi delge några viktiga tips (baserat på vår egen erfarenhet som både facilitatorer och mötesdeltagare), som du kan använda för att bidra till effektiva(re) möten. Oavsett vilken roll du iklär dig under mötets gång, lovar vi att du kommer att märka skillnad.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!