Vad kommer att hända och när?

 • Från och med 1:a juli 2020 kommer alla examensprov för PMP®-certifikatet att ändras.
 • Det här är det vi vet idag om vad som kommer att förändras i proven:
  • Fler frågor kommer att fokusera på det agila. Examineringen kommer att baseras på ca 50% traditionell/vattenfall och 50% agilt/hybrid. (Med hybrid menas delvis agilt och delvis traditionell metodik)
  • Strukturen kommer att föras över från de fem processgrupperna till tre domäner: People, Process, Business environment
   • People, flera nya frågor: Ett exempel på ny “enabler” (aktivitet) som kan ge frågor: “Value servant leadership (e.g., relate the tenets of servant leadership to the team)
   • Process, exempel på enabler: “Assess opportunities to deliver value incrementally
   • Business environment, exempel på enabler: “Verify measurement system is in place to track benefits”

Hur kommer detta att påverka mina förberedelser för certifiering enligt PMP®?

 • Det är viktigt att planera sina förberedelser för examineringen för att få möjlighet att träna på rätt uppsättning övningsfrågor.
 • Du som vill examinera dig med nuvarande uppsättning frågor (PMP® Examination content outline) bör planera för att gå en eventuell utbildning i god tid före 1:a juli 2020, för att hinna med att förbereda dig. Arkatay planerar att hålla öppna utbildningar under våren 2020, som genomförs i god tid före 1:a juli.
 • Du som planerar att examinera dig efter 1:a juli, med nya uppsättningen frågor, bör verifiera att du har tillgång till bra utbildningsmaterial. Det viktiga är att säkra möjligheten att använda rätt uppsättning övningsf
  rågor – både under klassrumsutbildningen och för självstudier. Arkatay planerar att hålla öppna utbildningar med start i oktober 2020, baserade på den nya uppsättningen frågor.

 

Var kan jag hitta mer information?

Du hittar mer information på https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp/exam-prep/changes