Arkatays litteraturkanon

På Arkatay är referensbiblioteket centralt. Inte bara på vårt kontor eller i våra läsplattor, böckerna och teorierna är också högst närvarande i de vardagliga diskussionerna. De ramverk, idéer och kunskaper som läsningen ger oss hjälper oss att bygga ett bättre bolag...

Det är aldrig ”bara ett IT-projekt”

För att en implementering av ett nytt eller uppdaterat affärssystem ska bli lyckad krävs förståelse för komplexiteten i organisationen, dess struktur och kultur. Ett affärssystemprojekt kombinerar i princip alltid tekniska leverabler med omfattande...