Dags att förändra synen på förändringsledning!

Handen på hjärtat: går det att leda grupper mot ett mål som bestämts i förväg, av någon annan, och sen förvänta sig framgång och hållbarhet? Den sortens förändringsledning har egentligen aldrig fungerat. Och med en snabbt skiftande omvärld blir det dessutom ännu mer...

ISO standard inom projektledning – ISO 21500 och ISO 21502

Henrik Fehland och Klas Skogmar, partners och projektledningskonsulter på Arkatay är med och uppdaterar ISO 21500 samt utvecklar en ny ISO standard, 21502. Nu finns de båda tillgängliga för remiss!   Kort om uppdateringen av ISO 21500 samt utvecklingen av ISO...

Disciplined Agile

Det är länge sedan Agile var en samling metoder som var förbehållet programmerare. Idag använder vi agila metoder i alla typer av projekt, och vanligtvis mixar vi olika metoder efter behov och vilka som ger mest värde. Det finns en stor mängd tekniker och ramverk, och...

PMIs förändringsarbete

PMI genomgår ett stort förändringsarbete. Initiativet togs för flera år sedan med motiveringen: Att kunna fortsätta vara den relevanta och drivande aktören inom projektvärlden i framtiden. Vi har sett PMI göra ett antal punkter på vägen såsom: en tydligare...