Vad räknas som ett lyckat projekt?

Många organisationer har problem med att följa upp projekten när de avslutats. En anledning är att man inte riktigt vet hur man ska bedöma dem. Ofta stämmer man bara av tid och budget, om ens det. Men hur borde man följa upp projekten, och vad räknas som ett lyckat projekt?

En reserapport från UN Environment

Arkatays Jonas Denvall arbetar under hösten med att facilitera revisionen av ”the Sustainable Public Procurement Approach” på uppdrag av Förenta Nationernas miljöprogram, UN Environment. Vi är glada och stolta över Jonas, som en längre tid har arbetat målmedvetet för uppdrag i internationella och multikulturella miljöer som tydligt påverkar en hållbar samhällsutveckling.

Gamification i projektledning

Som projekt- och förändringsledare har jag enorm nytta av att kunna förstå, designa och leda mer eller mindre komplexa processer och möten. Jag är ständigt på jakt efter nya sätt att använda mig av processledning och facilitering i arbetet med projektledning. Bland...

Kontinuerligt lärande i projekt

Det är vanligt att man väntar med utvärdering av lärdomar till slutet av ett projekt. I agila projekt ser man däremot över arbetssätten löpande, genom regelbundna ”retrospectives”.