Arkatay logga

Nyckeltal och Stakeholder Management – en vinnande kombination

Nyckeltal och andra mätetal används med fördel i kommunikationen såväl inom projekt som med externa intressenter. Genom att välja ut och förankra dessa mätetal i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att alla, projektmedlemmar så väl som externa intressenter, delar samma bild av projektets status. På så sätt bidrar väldefinierade nyckeltal och mätetal till att beslut kan fattas baserade på fakta och att osäkerhetsfaktorn minskas. Med vad kan vara nyttigt att tänka på när man arbetar med nyckeltal i projekt och som en del av stakeholder management?

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!