Arkatay logga

WBS – ett kraftfullt verktyg för effektivare projekt

WBS, Work Breakdown Structure, är en hierarkisk nedbrytning av projektresultat i dess beståndsdelar. Namnet kommer från PMBOK® Guide, dock hittar man principen i många andra metoder också. WBS kan anta en grafisk trädform, en text-outline eller en hierarki i Excel, och är av stor betydelse för framgångsrika projektleveranser – ett kraftfullt verktyg som effektiviserar arbetet i projekten.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!