Anders Haglund från Antura i Arkatays monter på PFP14 i Helsingborg

Mattias Georgson Petrén och nuvarande ordförande för PMI Sweden Chapter Therese Helander på PFP16 i Uppsala

Jan Raaschou, Mattias Georgson Petrén, Albertina Sparrhult och Johanna Fransson i Arkatays monter på PFP18 Göteborg

PMI har firat ett antal jubileer de senaste åren. 2018 firade PMI Sweden chapter 20 år. 2019 firade det globala PMI 50 år. 2020 är det 10-årsjubileum för Sveriges största projektledningskonferens Passion for Projects. Arkatay har varit med och firat de tidigare åren, och är med i år med.

Passion for Projects, i kortform PFP, startades av PMI Sweden chapter för att samla projektledare från hela Sverige för att nätverka och utvecklas. Målet första året var att få ett deltagarantal på ca 200 personer, och det gick över förväntan med 400 deltagare vid den första konferensen i Göteborg. Konferensen har växlat ort och storlek mellan de svenska storstadsregionerna. I Skåne har Helsingborg stått värd ett år och nu kommer konferensen till Malmö för tredje gången.

Orterna har varit olika, men formatet har förblivit detsamma. En två-dagarskonferens är fokuserad från måndag lunch till tisdag eftermiddag. Med det kompakta formatet kan deltagare minimera sin frånvaro från hem och arbete. Förutom keynotes brukar det vara 3–4 parallella spår med olika inriktningar. Föredragen hålls blandat på svenska och engelska för att nå en så varierad målgrupp som möjligt. Med sina 350–700 årliga deltagare har Passion for Projects blivit Sveriges viktigaste mötesplats för personer och företag verksamma i branschen.

Arkatay har varit engagerat på olika sätt i samtliga 10 konferenser. Oftast har vi haft en eller flera kollegor som föredragshållare. Vi har även varit med i organisationen bakom konferensen och sponsrat konferensen ekonomiskt. Att engagera oss i konferensen är ett sätt för oss att visa att vi tycker kunskapsutbyte och nätverkande är viktigt. Dessutom är det en väldigt bra plats att synas på med en monter.

Genom åren har följande kollegor stått på PFPs scen. Johanna Fransson, Lars Guttorp, Ola Stensson, Fairooz Tamimi, Kajsa Holst, Mattias Georgson Petrén, Jonas Denvall, Hjalmar Bardh Olsson och Klas Skogmar. Klas har faktiskt talat på de flesta upplagorna av Passion for Projects. I år är Klas Skogmar med i programmet i egenskap av Disciplined Agile Champion för PMI Sweden chapter. Detta är vi naturligt vis oerhört stolta över.

Vi kommer som vanligt vara med 9–10 mars på Passion for Projects. Leta rätt på vår monter och snacka lite med ett par av våra kollegor. I montern hittar du Henrik Fehland och Elin Tannér. I vimlet träffar du ännu fler Arkatayare.