Du kanske har sett inläggen kring klossbyggande för vuxna trilla in i olik forum. Men vad är det för något, är det tramisgt eller något som kan lösa mina problem. Det var några av mina funderingar när jag så öppensinnigt som möjligt gick in i LEGOⓇ Serious PlayⓇ, som även kallas LSP.

Först lite bakgrund. Med årliga förluster över en miljard danska kronor kring millenieskiftet var LEGOⓇs behov av innovation och intern kommunikation akut. Det flesta innovationerna var direkt riktade till barn men vissa innovationer var helt annorlunda. Insikten fanns att man behövde tänka om hela affärsmodellen, men man var osäker på hur det skulle gå till. I  samarbete med Copenhagen Business School föddes LEGOⓇ Serious PlayⓇ, som arbetsmetod för att släppa loss kreativiteten i bolaget.

Metoden är ankrad i accepterade teorier om vår mänskliga förmåga att ta till till oss information, resonera och kanske framför allt att dela våra insikter med andra utan större missförstånd. Den ger en konkret handledning i den praktiska tillämpningen för att metodiskt:

  • stimulera lekfullhet och nytänkande
  • fokusera på gruppens intelligens framför individens
  • knyta an till vårt tredimensionella tänkande

Så att vi kan förvandla processer som ofta konsumerar mycket energi och producerar mer konflikter än resultat till något som på kort tid ger ett resultat som sammanfattar hela gruppens bästa idéer.

LSP innehåller färdiga roadmaps för flera olika tillämpningar som tex

  • Real Time Strategy
  • Core Identity
  • Guiding Principles

Det tillämpas därutöver i en mängd olika processer som kräver att problem hanteras som gemensamma angelägenheter, där alla i teamet har samma förståelse och aktivt ges möjlighet att bidra till lösningar, som till exempel action plans, parterapi och prototypframtagning

En förutsättning för att använda LSP är att man som organisation är villig att arbeta utifrån principerna att;

  • människor vill och kan bidra
  • de problem vi möter är komplexa och kräver adaptiva lösningar
  • teamresultatet kan och bör vara större än den enskildes resultat

 

Referenser

Anders Kjöllerström

Anders Kjöllerström

Projektledningskonsult

Anders är PMP- och PRINCE2-certifierad projektledare som tillbringat flera år utomlands för både arbete och studier. Han arbetar helst med uppdrag där han får säkerställa att flöden fungerar enkelt, snabbt och ändamålsenligt. Konkret handlar det ofta om affärssystem och – processer men har också inkluderat att sätta upp europeiska logistikflöden och att på kort tid sortera och märka om trettio pallar med julklappar.