Arkatay logga

Är du Projektledare eller Projekt-Ledare?

Hans Serberink talar
Den vanligaste översättning till engelska av ordet projektledare är project manager. Med jämna mellanrum kommer det mer eller mindre intressanta utlåtanden i debatten som handlar om leaders versus managers. Oftast framställs, i den debatten, leaders som det eftersträvansvärda och managers som det mindre åtråvärda. Leaders brukar utmålas som de som får följare genom sin personlighet; som de kreativa och de modiga. Managers å andra sidan beskrivs som formellt tillsatta, regelstyrda ”ordnung muss sein” människor. Inte särskilt kul för den som har yrket project manager, eller hur?

En manager eller en leader?

Typiskt för projekt är att de, på en känd tid, ska åstadkomma ett (hyfsat) väldefinierat resultat med en viss kvalitet till en viss kostnad. För att klara det uppdraget måste man inte bara hantera dessa dimensioner i relation till varandra men även parallellt ha koll på resurser, risker, kommunikation, samt tillförsäkra sig de externa förmågor i form av varor och tjänster som behövs. Projektledaren ska dessutom balansera och prioritera allt detta mot vartannat. Oftast genom användningen av diverse processer och verktyg samt metoder. Jaha, där har vi alltså både regler och ordning och reda. Dessutom utses oftast projektledaren formellt. Managers alltså! Eller?

Få uppfattningar i världen gäller för alla fall och situationer, men min egen erfarenhet som säkert lämnat sitt bidrag till min gråsprängda hårfärg, är att ju större åtagande projektledaren har att leverera, desto viktigare är det att vara en ledare av organisation och människor. I förhållande till att vara en fena på att kunna utföra de olika metoder som finns för diverse utmaningar och situationer inom projektledning

Ett projekt med en budget på fem miljoner och fem resurser har av naturliga skäl i absoluta termer mindre vingelmån än ett projekt på 50 miljoner och femtio resurser. Låt oss ta projektkostnader som exempel. Dålig administration av det lilla projektet slår igenom snabbt och små kostnadssnedsteg kan slå igenom tydligt. Det större projektet å andra sidan har många likheter med att leda ett företag, med alla dess utmaningar att komma till målet med hela firman i behåll och en vinst på banken därtill.

Det ställer stora krav på projektledaren att veta vad och vilka processer, verktyg och metoder som är rätta att använda i den specifika situationen. Men inte minst ställer det krav på projektledarens förmåga att leda den större gruppen av människor som ytterst allihop är individer. Samtidigt får en felaktig kostnad på hundra tusen en marginell påverkan, i alla fall om projektledaren kan hantera budget och risk.

Metod VS ledarförmågor

Inom projektledningsgebitet pratas det ofta mycket om metod. Men – ju större projekt, desto viktigare blir projektledarens förmåga som ledare i förhållande till dennes förmåga inom projektmetodik. Förhållningssättet till processer, verktyg, och metoder handlar, ju större projektet är, mer om det som brukar kallas skalbarhet än att vara den som bäst, i praktiken, kan använda själva metoden.

Om vi, i tanken, kastar oss långt bak i tiden till när de byggde de stora katedralerna i Europa. Så var det viktigare för murarmästaren att veta vilka stenar som behövdes och i vilken ordning, för att få ett valv att hålla än att personligen vara bäst på att kunna utföra själva stenhuggeriet. Men om inte varje stenhuggare högg sin sten rätt och var klar i tid, ja då rasade valvet ner över murarmästaren (man hade som tradition att när man tog bort byggnadsställningarna skulle murarmästaren stå mitt i byggnaden).

Tillbaka till nutid.

Situationsbaserat förhållningssätt

Ovan smög vi in ordet situation. För hur, slutligen, är då en bra projektledare/project manager? Målstyrande? Dirigerande? Stödjande? Byråkratisk? Alla dessa ledarstilar är användbara. Dock är ingen av dem är användbar i alla situationer.

Med det sagt, hur ska man då själv uppfatta sin roll som projektledare? Är det just som en ledare, över människor och projektteam? Eller är det snarare som en manager, regelrätt och styrd av satta ramverk och processer?

Kanske går det att finna svaret i själva benämningen: projektledare. Projekt-ledare. Kanske handlar det helt enkelt om att vara båda. Där projektdelen får innefatta den regelrätta och metodikkunniga managern, medan ledare få stå just för den ”medmänskliga” aspekten av att leda olika individer mot samma slutmål.

För en bra Projekt-Ledare har koll på metoderna och kan skala dem efter given situation. Men en bra Projekt-Ledare kan också höja sig över projektmetoderna och steppa upp som ledare av team och människor.

Men framför allt, har en bra Projekt-Ledare har skaffat sig ett situationsanpassat förhållningssätt till behovet av att kunna agera både som manager och som ledare.

Dela:

person som målar

Måla målbilden: skapa klarhet i ditt projekt

Ledarskap utefter kontext och behov

Självstyre i Praktiken

Driva innovation genom självorganisering

Kontakta oss!

Arkatay logga

Arkatay Consulting AB

Gustav Adolfs Torg 43 211 39 Malmö Sverige

Utbildning: [email protected]

Copyright © 2022 Arkatay Consulting AB. All rights reserved. PMP, CAPM, PMI-ACP, PMI-RP, PMI-SP, PgMP, PMI, PMBOK are all registered marks of the Project Management Institute, Inc. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® / MSP® / M_o_R® / MoP® / MoV® are registered trademarks of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.

Get in touch with us!

Kontakta oss

Johanna Fransson håller utbildning

14 juni - 18 juni

Project Management in practice

Project Management in Practice är en 3-dagars grundläggande utbildning som riktar sig till individer som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom projektledning. Ta steget och anmäl dig här!