Ola Stensson

Email: ola@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 76 635 39 74

Konsultprofil

Om Ola

Ola är en erfaren projektledare och konsult med över 20 års erfarenhet av att leda komplexa leveranser. Totalt har Ola över 30 års yrkeserfarenhet – både som linjechef och som konsult.

Han är en PMP® och PRINCE2® certifierad projektledare, och är verksam inom PMI (Project Management Institute). Förutom detta har Ola lång erfarenhet av olika metoder och verktyg. Såväl agila som sekventiella.

Han har varit ansvarig för projektleveranser inom skilda områden såsom publika telefonsystem, mobiltelefoni, affärssystem (SAP och Oracle), CRM, business intelligence, samt outsourcing och transformation.

Ola är civilekonom, och har även universitetsutbildning inom elektroteknik, psykologi och informatik.

Utvalda projekt & uppdrag

Utbildare, Arkatay & Acando

2017 – Pågående

Ola är utbildare i Arkatays certifieringsförberedande PMP-utbildning och har även arbetat med att uppgradera utbildningen enligt sjätte och senaste upplagan Project Management Body Of Knowledge (PMBOK). På Acando var Ola utbildare inom företagets traineeprogram NOVA. Han deltog även i utvecklingen av kursen, vilken inkluderade olika aspekter på projekt- och programledning samt portföljstyrning. Även genomgång av standarder inom PMBOK ingick.

Projektledare, Ikano Bostad

April – Augusti 2017

Ett uppdrag som projektledare för en förstudie avseende införandet av nytt systemstöd inom ekonomiavdelningen, samt avveckling av befintlig systemstruktur. Ola ledde ett team med tio personer bestående av arkitekter och seniora medarbetare, och rapporterade till företagsledningen. Resultatet var en förstudie vilken inkluderade en första utvärdering av ett antal potentiella leverantörer, samt en projektplan, budget och omfattning för fortsättningen av projektet.

Gästföreläsare, Malmö och Lunds Universitet

2017 – Pågående

Ola är gästföreläsare inom projektledning för studenter inom Ekonomprogrammet på Lunds Universitet, samt inom teknikutbildningar på Malmö Högskola.

Projektledare, Älmhults kommun

Feb – Mars 2017

Ett uppdrag som projektledare för införandet av ett intranät för kommunanställda. Ola ledde ett team av arkitekter och utbildare. Intranätet är baserat på SharePoint och anpassningen Acando Collaboration Platform (ACP), och används för olika ändamål såsom nyheter, dokumenthantering, administration, samarbete, chat och sök. Olas ansvar var att slutföra projektet efter att den tidigare projektledaren lämnat projektet. Teamet lyckades med att förbättra kvaliteten på leveransen på en dryg månad, till en sådan nivå att den accepterades av kunden så att projektet kunde stängas.

Service Manager/Projektledare, Alfa Laval

Maj 2013 – April 2015

Ola var ansvarig för i genomsnitt femton olika tjänster inom BI och ERP vilka användes av koncernekonomi, samt olika tillverkningsenheter i Sverige och Danmark.  MS SQL Server, Movex/M3, QlikView och Cognos var bland de plattformar som användes. Rollen inkluderade ekonomiskt ansvar och styrning, samt ändringshantering och driftsfrågor. Han var ansvarig för en genomsnittlig budget på 5.5 KSEK. Förutom att ansvara för den dagliga driften, så medverkade Ola till att utveckla verktyg och processer inom service management. Parallellt med uppdraget som service manager, ledde Ola också två förstudier för koncernekonomi. Omfattningen av dessa projekt var att uppgradera plattformar vilka användes för kvartalsrapportering för Alfa Laval koncernen.

Projektledare, SONY Mobile

Dec 2011 – Sep 2012

Ett uppdrag som projektledare inom koncern IT. Ola ledde två olika projekt:

  • Ny koncernstruktur i BI verktyg på grund av omorganisation. På grund av omorganisationen fanns behovet av en ny struktur i företagets BI plattform Cognos, vilken användes ekonomirapportering. Ola ledde ett team av tio personer bestående av konsulter och seniora medarbetare.
  • Namnändring i SAP. På grund av Sony Corporations förvärv av Ericssons andel i Sony Ericsson, namnändrades företaget till Sony Mobile. En namnändring av samtliga moduler som företaget använde i SAP blev nödvändiga. Ola var projektledare för ändringen, och ledde ett team av seniora medarbetare och konsulter från IBM. Det genomsnittliga antalet projektmedlemmar var femton. Förändringen påverkade hela bolaget. Tidplanen var speciellt kritisk, då det endast fanns ett mycket kort fönster i tiden att göra ändringen. På grund av en global lansering, vilken var kritisk för företaget.

Certifikat

2014 Prince2 Practitioner, Adding Value AB
2013 Project management practitioner (PMP), PMI

Utbildning

1994 Civilekonom, Lunds Universitet