Mattias Georgson Petrén

Email: mattias@arkatay.com
Telefon: +46 707 39 86 16

Konsultprofil

Om Mattias

Mattias är en erfaren ledare med tydligt affärsfokus, som brinner för att utveckla team och organisationer. Han är målorienterad, driven och älskar att bena ut komplexa problem av både relationell och teknisk karaktär. En stark kommunikativ förmåga tillsammans med ett analytiskt och holistiskt förhållningssätt hjälper honom att lösa problem, leda projekt och utveckla organisationer.

Utvalda projekt & uppdrag

Utbildare, projektledning och ledarskap, lokala och globala bolag

2015 – Pågående

Mattias utbildar projektledningsprogram för flera av Arkatays globala kunder. Ofta efterfrågas specialversioner av Arkatays kurs Project Management in Practice. Regelbundet håller han certifieringskurser för den internationellt kända PRINCE2 Foundation&Practitioner-certifieringen. Mattias håller även utbildningar i ledarskap och har drivit fram Arkatays kurs Leadership in Projects.

Projektledare Digital arbetsplats - Sysav AB

 

2017

Förändringsledning och projektledning i införandet av en digital arbetsplats. Den tekniska implementationen av nytt intranät och projektledningsverktyg baserat på SharePoint, Win10 och Office365 kompletteras med utvecklande, utbildande och stödjande aktiviteter för att få med så många medarbetare som möjligt i den tekniska utvecklingen. Metoderna som används är en kombination av PRINCE2, agila metoder och förändringsledning.

Metodspecialist Projektledning - Sysav AB

 

2015 – 2017

Stöd och rådgivning till projektledare och projektägare inom Sysav. Arbetet har innefattat nyttorealisering av affärssystemet MS Dynamics AX, processkartläggning ekonomiprocesser, processutveckling IT Service Management, samt projektavslut av flera projekt. Omfattande dialog med Sysavs olika leverantörer.

Förstudie Kvalitetsledning - Duni AB
2016-2017

Utredning och förslag av kvalitetsledningsprocesser och verktyg för Dunis affärsområde Meal Service. Processer stödjer hela produktlivscykeln från idé till etablerad produkt.

Volontär - PMI
Region Mentor, PMI, 2016 – 2018: mentor och stöd till 15 st PMI chapters i 12 länder i norra Europa.

 

Valberedning, PMI Sweden Chapter, 2015 – 2017: ansvarig för valberedning och bildande av styrelsen

President, PMI Sweden Chapter, 2012 – 2015 och Regionsansvarig, PMI Sweden 2008 – 2012: Ideellt engagemang som ledare för den svenska avdelningen i världens största nätverk för projektledning.

Certifikat

2019  Certified PRINCE2 Agile Foundation/Axelos
2018 GlobeSmart Profile℠ certified/Aperian Global
2018 Celemi Solution Provider/Celemi
2017 SAFe 4.0 Agilist
2017  Certified PRINCE2 Practitioner & Trainer/Axelos
2015  Certified Scrum Product Owner/Scrum Training Institute
2008  Certified Scrum Master/Scrum Training Institute
2006  Project Management Professional/Project Management Institute

Utbildning

1997-2001 Tekn.dr. Teknisk fysik, Lunds universitet
1992-1996 Magisterexamen Teknisk fysik, Uppsala universitet