Lars Guttorp

Email: lars@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 709 92 07 08

Konsultprofil

Om Lars

Lars är övertygad om att extraordinära resultat börjar med motiverade och inspirerade medarbetare och projektdeltagare. Genom att sätta människorna i fokus och sträva efter att kombinera struktur med kreativitet är hans ambition att skapa förutsättningar för detta i samtliga åtaganden där han kan påverka utkomsten. Konsultåtaganden inom projektledning och verksamhetsutveckling kombineras för Lars med VD-rollen i Arkatay Consulting.

Utvalda projekt & uppdrag

Projektledning, Integration vid uppköp - Scalado AB/Nokia AB
2012

Ett projekt som under stor tidspress hanterar samtliga IT-relaterade aktiviteter kopplade till Nokias uppköp av Scalados utvecklingsverksamhet. Projektet rapporterar direkt till Scalados ledningsgrupp samt till Nokias Head of Merger & Acquisition Integrations. Lars valdes för åtagandet av båda sidor efter sitt tidigare arbete för Scalado samt sitt deltagande i due dilligence processen. Enligt Scalados CFO till stor del för ”sin förmåga att skapa tydlighet och klara riktlinjer i en kaosartad situation”.

Certifikat

2013  Certified DISC Trainer

Utbildning

2002-2007 Civilingenjör, Informations- och kommunikationsvetenskap, Lunds Tekniska Högskola