Klas Skogmar

Email: klas@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 703-18 19 99

Konsultprofil

Om Klas

Klas Skogmar är en Executive MBA, PMP-certifierad projektledare och managementkonsult med lång erfarenhet av både mjukvaru- och verksamhetsutveckling.  Klas specialiserar sig på hantering av processer och förändringar och har erfarenhet från stora organisationer inom såväl privat som offentlig sektor. Klas är en global volontär inom PMI och är en del av svenska ISO-kommittén för standardisering av projekt-, program-, och portföljhantering. Som partner i Arkatay (ett PMI R.E.P.-bolag) har Klas tagit fram många utbildningar och håller regelbundet kurser och seminarier för upp till 500 personer.

Utvalda projekt & uppdrag

Metodspecialist Projekt- & programledning och portföljstyrning
Klas arbetar kontinuerligt med metodutveckling, rådgivning och stöd till stora organisationer i utveckling, implementering och förbättringar av projekt-, program- och portföljhantering. Bland kunderna finns bland andra organisationer som TetraPak, Gambro, VA Syd, Försäkringskassan, Sony Ericsson.

Utbildare - ÅF AB
2016-2017

Stöttade ett stort program för att ta fram och rulla ut en ny projektmetodik för hela ÅF, baserat på PRINCE2. I arbetet ingick omfattande utbildningsinsatser, framtagning av material och att skräddarsy PRINCE2 till organisationen.

Utbildare - Plushögskolan AB
2015-2016

Ansvarig för framtagning och utbildning i kursen ”Agil projektledning” för 30 studenter över 18 månader.

Projektledare Eco-driving - Nobina Sverige
2014-2015

Ansvarig för koordinering och utrullning av eco-driving och optimering av nyttorna. Uppdraget inkluderade teknik, organisatorisk förändringshantering, design och uppföljning av nyckeltal.

Certifikat

2019Celemi Agile Move Certified Instructor
2019JTI, Jungs Type Indicator
2018PRINCE2 Agile Approved Trainer
2016Better Business Cases
2015SAFe Agilist
2012Diplomerad coach
2012ITIL Expert
2011PRINCE2 Pracitioner
2011PMI-ACP
2011ITIL Service Manager v2
2009ITIL Foundation v3
2009Certified Project Management Professional (PMP)
2008Certified ScrumMaster
2003Sun Certified Java 1.4 Programmer

Utbildning

2014-2016Executive MBA, EFL, Lunds Universitet
2003-2005Examen i Immaterialrätt, Malmö högskola
1997-2003Civilingenjör Datorteknik, Lunds tekniska högskola