Henrik Hagerblad

Email: henrik@arkatay.com
Telefon: +46 (0)705 36 77 86

Konsultprofil

Om Henrik

Med erfarenhet från IT-sidan såväl som verksamhetssidan har Henrik den unika förmågan att se möjligheter och utmaningar utifrån båda perspektiven.

Drivkraft, prestigelöshet och uthållighet kombinerat med analytisk förmåga gör Henrik till en bevisat framgångsrik ledare. Henrik har mer än 20 års erfarenhet i svenska och internationella projektledar- och linjechefsroller med personalansvar, många med stor omfattning i ansvar och komplexitet, såsom interim Group CIO, interim IT Director, huvudprojektledare och projektsäkrare för affärssystemsbyte och uppgraderingar från ax till limpa samt som PMO Director.

Utvalda projekt & uppdrag

Interimschef - Group CIO / Director Global IT / IT Manager i internationella och svenska bolag

CIO (interim) i svenskt logistikföretag

Group CIO (interim) i ett internationellt, tillverkande företag

Director Global IT (interim) i internationellt läkemedelsbolag

IT Manager (interim) i svenskt börsbolag med 3 dotterbolag inom digitalsegmentet

Head of Information Management (interim) för customer service divisionen i internationellt telecombolag

Förutom gängse ansvar har rollerna även omfattat organisations- och verksamhetsförändring, förstärkt samarbete mellan verksamhet och IT, IT-styrningsförändringar, upphandlingar, kommersiella uppgörelser, leverantörshantering, outsourcing mm

Huvudprojektledare - affärssystemsbyte

Ledde förstudie, leverantörsupphandling och implementation av Ax, nytt BI, ny integrationsplattform, avancerad tilläggslösning för lagerpåfyllnad, ny fakturascanningalösning samt införande av nya verksamhetsprocesser i svensk butikskedja och dess butiker, ehandel och huvudkontor.

  • Komplext projekt med mycket förändringsarbete, många integrationer och många intressenter att tillfredsställa.
  • Go live med endast 7 kända fel och efter fyra månader i drift noll kända fel i hela lösningen.

Läs Computer Swedens artikel om projektframgången här

Projektsäkring / Project Assurance

Projektsäkring av uppgradering av M3 till M3 Cloud i internationellt företag

Projektsäkring av uppgradering av Ax i svenskt företag

Projektsäkring av andra projekt med olika inriktning, geografi och storlek

 

Upphandlingar

Upphandling av outsourcad IT drift- och support i internationellt företag

Upphandling och ansvar för införande av fullständig IT-outsourcing av drift- och support i ett svenskt börsnoterat företag med tre dotterbolag

Upphandling av drift- och supporttjänsteleverantör i ett svenskt wholesalebolag

Andra upphandlingar med olika inriktning och storlek

GDPR

Projektledde fullständing GDPR genomgång, gap analys och handlingsplanering i ett svenskt företag med 100+ butiker, ehandel och kundklubb med ca 1 miljon medlemmar.

GDPR hantering inom olika IT-ledarroller sedan införandet av GDPR

Certifikat

2017  Cayenne projektsimulering, Celemi
2012  Project Management Professional (PMP), PMI
2012  Professional Scrum Master (PSM)
2010  ITIL Foundation V3
2007  ISO9001 internrevisor

Utbildning

1997 Civilekonom (BBA), Lunds Universitet
1992                    Reservofficer