Henrik Hagerblad

Email: henrik@arkatay.com
Telefon: +46 (0)705 36 77 86

Konsultprofil

Om Henrik

Henrik är en ledare med mer än 20 års erfarenhet i projektledar- och linjechefsroller, många med stor omfattning i ansvar och komplexitet. Han är en trygg person som agerar självständigt utifrån situation. Henrik tar ansvar hela vägen och kastar inte bollen över staketet. Genom prioritering, sense of urgency och intresse för problemlösning bildar han sig snabbt en helhetsuppfattning som sparar tid och pengar. Det leder till kraftsamling där fokus behövs och att möjligheter upptäcks. Med sitt situationsanpassade ledarskap och sin integritet frigör Henrik möjligheterna i individer, grupper och projektteam.

Utvalda projekt & uppdrag

Projektledning, Uppgradering affärssystem - Granngården AB
2017 – Pågående

Upphandling och genomförande av GDPR-inventering samt uppgradering av affärssystemet Microsoft Dynamics AX 2012 R3 från version CU8 till version CU12 (som jag för några år sedan var huvudprojektledare för införandet av från ax till limpa) betjänande Granngårdens nu mer än 110 butiker och e-handel.

  • Många integrationer och många intressenter att tillfredsställa.
  • Höga kvalitetskrav och givet tidsfönster att skapa projektframgången inom.
  • Snäva budgetramar
Processledning & Project Assurance - Granngården AB
2016 – 2017

Processledning av arbetet med att definiera interna projekt för effekthemtagning utifrån businesscaset för införande av affärssystemet Microsoft Dynamics Ax 2012 R3 med tillhörande lagerstyrningslösning Relex, samt införande av nya verksamhetsprocesser i Granngården och dess 100+ butiker, e-handel och huvudkontor.

  • 4 interna projektinitiav skapade att driva under kommande år i företagets huvudflöden för att säkerställa att businsesscaset som ERP bytet baserades på faller ut enligt plan.
  • Återförsäkring av Business Case för ERP byte.
  • Processledning och stöd till interna projektledare.
Director Global IT (interim) - Polypeptide Group
2016 – 2017

Operativt ledarskap i kombination med omstrukturering av företagets IT verksamhet globalt.

  • Global roll med medarbetare i fem länder i tre världsdelar.
  • Start utan möjlighet till överlämning från företrädaren.
  • Komplex förändringsledning med personalutmaningar.
  • Levererade upphandling av outsourcing av drift support mm från ax till limpa.
Huvudprojektledare, Nytt affärssystem - Granngården AB
2013 – 2016

Ledde förstudie, leverantörsupphandling och implementation av affärssystemet Microsoft Dynamics Ax 2012 R3 med tillhörande lagerstyrningslösning Relex samt införande av nya verksamhetsprocesser i Granngården och dess 100+ butiker, ehandel och huvudkontor.

  • Komplext projekt med mycket förändringsarbete, många integrationer och många intressenter att tillfredsställa.
  • Go live med endast 7 kända fel och efter fyra månader i drift noll kända fel i hela lösningen.

Läs Computer Swedens artikel om projektframgången här

Projektledare, IT-outsourcing - Avensia AB, INXL Innovation AB
2013 – 2014

Ledde upphandling och ansvarade för införande av fullständig IT-outsourcing av infrastruktur med ca 80 servrar i en koncern med moderbolag och tre dotterbolag.

  • Ansvarig från kravställning via upphandling och genom införande.
  • Många IT-mässiga utmaningar vid införande och standardisering pga. den befintliga infrastrukturens komplexitet.
Interim IT-chef - Avensia AB
2013 – 2014

Tillförordnad IT-chef med de ansvar som normalt ingår i rollen inklusive inköp, behörighetshantering och säkerställande av datorutrustning, drift och support.

  • Självständighet i utförandet av rollen var viktigt och levererades framgångsrikt
  • Inkluderade upphandling och etablering av ny infrastruktur när en av siterna flyttades under uppdragstiden.
  • Tog fram ny IT-instruktion/policy till företaget
  • Börsnoterat företag

Certifikat

2017 Cayenne projektsimulering, Celemi
2012  Project management practitioner (PMP), PMI
2012  Professional Scrum Master (PSM)
2010  ITIL Foundation V3
2007  ISO9001 internrevisor

Utbildning

1997 Civilekonom (BBA), Lunds Universitet