Trelleborgkoncernen

[ kompetensutveckling ]

Under ett par års tid har projektledningskompetens hamnat högt upp i listan i den årliga inventeringen av prioriterad medarbetarutveckling hos Trelleborgkoncernen. Med 23 000 medarbetare globalt och flera bolag inom koncernen drivs projekt över hela skalan – från stort till smått och av många olika typer.

Koncernens egna utbildningsverksamhet Trelleborg Group University erbjuder en portfölj av kompetensutveckling till medarbetarna och varje år utvecklas flera nya utbildningar. Just nu sker utrullning av ett program för projektledning bestående av tre moduler som utvecklats tillsammans med Arkatay.

Carina Nesbitt, Group Talent Management Director, säger:

Detta är första gången som koncernen tar ett helhetsperspektiv på projektledning.

Verksamheten är mycket decentraliserad och har en mångfald av arbetssätt och metoder för att driva sina projekt.

Utmaningen ligger framförallt i att skapa något som är verksamhetsförankrat och praktiskt användbart för alla, trots att behoven kan se olika ut eftersom också kunderna, produkterna och lösningarna skiljer sig åt inom koncernen.

Utbildningsprogrammets syfte är höja kompetensen hos varje individuell deltagare där de befinner sig.

 

”Om vi kommer fram till en processmetodik är det ett plus, men det är inte fokus för programmet. På sikt hoppas jag att det kan leda till att vi får ett mer gemensamt sätt att arbeta på, att vi drar nytta av goda exempel från olika delar i organisationen. Vi är en komplex och geografiskt spridd organisation och projekt är en allt vanligare arbetsform för oss. Fler roller förväntas delta i projekt, som deltagare eller kanske som ledare och då ta ansvar för resurser som är inlånade. Det kräver en viss kompetens och ett visst beteende.”

I själva utbildningen är förutsättningarna för de olika deltagarna olika – det kan finnas stor spridning i erfarenhet och kompetens inom området såväl som vilken typ av verksamhet man arbetar i till vardags.

”För att kunna tilltala alla är kraven på facilitatorerna höga, men med så stor kompetens inom området kan de snabbt läsa av deltagarna och vilka erfarenheter de har. Det finns stor möjlighet till one-on-one-diskussioner så att alla blir nöjda, får rätt nivå och tillräckligt mycket tid. Det är en styrka att utbildarna har erfarenhet från olika verksamheter, att de själva arbetar som projektledare och kan relatera till deltagarnas situationer.”

Under 2018 planerar koncernen för ytterligare utbildningsomgångar som redan är fullbokade. Intresset hos medarbetarna är stort.

”Vi har höga förhoppningar och stora behov. Samarbetet fungerar mycket väl, vi ställer båda höga krav på oss själva såväl som varandra.  Vi är måna om att detta ska ha den påverkan vi satt som ambition.”