Trelleborgkoncernen

[ kompetensutveckling ]

Under ett par års tid har projektledningskompetens hamnat högt upp i listan i den årliga inventeringen av prioriterad medarbetarutveckling hos Trelleborgkoncernen. Med 23 000 medarbetare globalt och flera bolag inom koncernen drivs projekt över hela skalan – från stort till smått och av många olika typer.

Koncernens egna utbildningsverksamhet Trelleborg Group University erbjuder en portfölj av kompetensutveckling till medarbetarna och varje år utvecklas flera nya utbildningar. Just nu sker utrullning av ett program för projektledning bestående av tre moduler som utvecklats tillsammans med Arkatay.

Carina Nesbitt, Group Talent Management Director, säger:

Detta är första gången som koncernen tar ett helhetsperspektiv på projektledning.

Verksamheten är mycket decentraliserad och har en mångfald av arbetssätt och metoder för att driva sina projekt.

Utmaningen ligger framförallt i att skapa något som är verksamhetsförankrat och praktiskt användbart för alla, trots att behoven kan se olika ut eftersom också kunderna, produkterna och lösningarna skiljer sig åt inom koncernen.

Utbildningsprogrammets syfte är höja kompetensen hos varje individuell deltagare där de befinner sig.

 

”Om vi kommer fram till en processmetodik är det ett plus, men det är inte fokus för programmet. På sikt hoppas jag att det kan leda till att vi får ett mer gemensamt sätt att arbeta på, att vi drar nytta av goda exempel från