Ökar projektmognad

[ med våra strategiska tjänster ]

Vi vill att alla projekt ska lyckas. Varje gång. Därför arbetar vi aktivt med att öka förmågan att använda arbetsformen framgångsrikt hos hela organisationen och öka projektmognaden.

Projektmognad handlar om systematik och kontinuitet – att arbeta på ett klokt och ändamålsenligt sätt, utan att slösa med vare sig ekonomiska, fysiska eller mänskliga resurser. Vi tittar på hur väl organisationen behärskar metoder, processer och verktyg, pekar ut vilka förbättringar som är lämpliga att genomföra och är stödjande i förändringen.

Exempel på våra tjänster
  • Etablera eller förändra ett projektkontor eller en projektmodell
  • Mäta projektmognaden och definiera förbättringar
  • Säkerställa god praxis i enskilda projekt eller program
  • Utveckla styrgrupper eller projektteam
  • Stötta och facilitera i viktiga moment t ex kick-off, intressenthantering, lessons learned, riskhantering