Ökar projektmognad

[ med våra strategiska tjänster ]

Vi vill att alla projekt och förändringar ska lyckas. Varje gång. Därför arbetar vi aktivt med att öka förmågan att använda projekt- och förändringsledning framgångsrikt hos hela organisationen.

Att öka organisationens mognad handlar om systematik och kontinuitet – att arbeta på ett klokt och ändamålsenligt sätt, utan att slösa med vare sig ekonomiska, fysiska eller mänskliga resurser. Vi tittar på hur väl organisationen behärskar metoder, processer och verktyg, pekar ut vilka förbättringar som är lämpliga att genomföra och är stödjande i förändringen.

Exempel på våra tjänster
  • Etablera eller förändra ett projektkontor eller en projektmodell
  • Mäta projektmognaden och definiera förbättringar
  • Mäta förutsättningar och klimat inför en planerad förändring
  • Säkerställa god praxis i enskilda projekt eller program
  • Utveckla och utbilda ledningsgrupper, styrgrupper och projektteam
  • Utveckla och coacha individer
  • Stötta och facilitera i viktiga moment t ex kick-off, intressenthantering, kommunikation, lessons learned, riskhantering