Konsulter inom projektledning

[ vad våra projektledningskonsulter gör ]

Arkatay leder era mest utmanande projekt och driver dem till framgång. Vi tar ansvar för en hållbar resursanvändning liksom för resultatet av projektet och hur det landar i organisationen, inte bara för genomförandet.

Vi ser till att arbetssätten är rätt utvalda, att de fungerar väl för alla och att de verkligen används. Oavsett om ni redan har ett ramverk att följa eller om ni vill att vi utformar det.

Uppriktigt sagt så leder vi även projekt som inte är så framgångsrika. Du kan nämligen anlita någon av våra erfarna konsulter för att vända ett projekt som kommit en bit på vägen men börjar gå snett – en så kallad ”project rescue”. Fast ofta börjar vi arbeta tillsammans innan dess. Vi kan göra förstudier och intressentintervjuer och hjälpa till att utforma projektet, etablera styrgrupp och projektteam och anlita leverantörer.

Vi har erfarenhet av många olika typer av projekt inom olika branscher och kan ta ett operativt ansvar för alla funktioner som finns inom projektverksamhet. Ibland är projekten stora, ibland lite mindre. Det viktiga är att vi alltid arbetar starkt förankrade i vår mission att skapa hållbar projektframgång.

Läs mer om våra konsulter