Konsulter inom projekt- & förändringsledning

[ vad våra konsulter gör ]

Arkatay leder era mest utmanande projekt & förändringar och driver dem till framgång. Vi tar ansvar för en hållbar resursanvändning liksom för resultatet av projektet och hur det landar i organisationen, inte bara för genomförandet.

Vi ser till att arbetssätten är rätt utvalda, att de fungerar väl för alla och att de verkligen används. Oavsett om ni redan har ett ramverk att följa eller om ni vill att vi utformar det.

Erfarna konsulter inom projektledning

Uppriktigt sagt så leder vi även projekt som inte är så framgångsrika. Du kan nämligen anlita någon av våra erfarna konsulter för att vända ett projekt som kommit en bit på vägen men börjar gå snett – en så kallad ”project rescue”. Fast ofta börjar vi arbeta tillsammans innan dess. Vi kan göra förstudier och intressentintervjuer och hjälpa till att utforma projektet, etablera styrgrupp och projektteam och anlita leverantörer.

Förändringsledning

Vi jobbar gärna lite extra med förändringsledning. Vi rustar projekten och organisationen med kunskaper och arbetssätt för att lyckas med hållbar omställning till nya beteenden, med medarbetares engagemang och tillit intakt. Läs vår artikel om förändringsledning.

Vi har erfarenhet av många olika typer av projekt inom olika branscher och kan ta ett operativt ansvar för alla funktioner som finns inom projektverksamhet. Ibland är projekten stora, ibland lite mindre. Det viktiga är att vi alltid arbetar starkt förankrade i vår mission att skapa hållbar projektframgång.

Läs mer om våra konsulter