Behandling av personuppgifter

[ när du kontaktar oss ]

ARKATAY CONSULTING AB  (556717-0542, Södra Promenaden 53, 211 38 Malmö) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dataskyddsombud för Arkatay är IT-ansvarig. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till info@arkatay.com

Om du tagit kontakt med oss så kan vi komma att spara dina personuppgifter för att senare kunna komma i kontakt med dig. Uppgifterna sparas så länge de har ett syfte, för att vi ska kunna upprätthålla vår kommunikation. Du kan ta kontakt med oss och begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Om vi inte har något syfte eller ändamål med att behålla din personuppgift, eller är tvungna att göra det av rättsliga skäl, kommer vi att radera den. Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig via ett registerutdrag.

Vi använder tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster när så krävs för att vi ska kunna upprätthålla affärsmässiga relationer och hantera kontakter med övriga intressenter. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dem.