Stefan Axelsson

Email: stefan@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 723 20 12 69

Konsultprofil

Om Stefan

Stefans ledord är målmedvetenhet, kvalitetsmedvetenhet, kommunikation och att bygga team. Stefan balanserar kvalitet med affärsnytta – rätt nivå på kvalitetsmålen utifrån kravbilden. Han har erfarenhet av att leda komplexa, multinationella projekt med många intressenter och varierande krav; från förstudie till lansering och avslut, inklusive budgetering, planering, upphandling, hantering av underleverantörer samt ledning av personal och team.

Utvalda projekt & uppdrag

Programledare - Husqvarna Group

2017 – Pågående

Programledare (100%) för ett förändringsprogram på gruppnivå. Målet är att förbättra arbetet med analys och uppföljning av kemikalier och kemikalielagstiftningar. Det innebär förändringar i arbetssätt för såväl utvecklingsavdelningar som för inköp samt införande av nytt IT-stöd och upphandling av externa tjänster. En väsentlig del i arbetet utgörs av utbildningsinsatser.

Projektledare Regulatoriska projekt - Husqvarna Group

2015 – 2017

Projektledare för regulatoriska projekt. Målet var att säkerställa att Husqvarnas robotgräsklippare uppfyller krav enligt EU-direktivet 2014/53/EU samt EN 303 447 och EN 50636-2-107. Det omfattar såväl interna utvecklingsaktiviteter som externa tester. Noggrann planering tillsammans med tillverkning och logistikplanering samt ett nära samarbete med strategiska underleverantörer.

Projektledare Produktutveckling - Husqvarna Group

2014 – 2016

Projektledare för ett produktutvecklingsprojekt gällande en ny robotgräsklippare, Automower 450X.  Ledde projektet från projektstart till en mycket framgångsrik produktlansering. Projektet innefattade ny teknologi och nya tjänster. Upphandling av uppkopplade tjänster samt app-utveckling ingick i projektet. Utvecklingsteamet fanns i huvudsak i Sverige, tillverkningen sker i Husqvarnas fabrik i England.

Projektledare Förstudie - Teliasonera

2013

Projektledare för en förstudie som syftade till att undersöka förutsättningar och kostnader för att utöka innehållet i ett befintligt Data Warehouse. Målet var att kunna förse ett nytt rapporteringssystem med upgifter om kunder, produkter och infrastruktur. Förstudien omfattade även upphandling och kontraktsförhandlingar. Projektet avslutades med att implementationen beslutades genomföras som en del i ett annat projekt. Projektet var en del i ett större program. Ingick i programmets Core team och rapporterade till programledaren.

Projektledare Leverans till Data Warehouse - Teliasonera

2011-2013

Projektledare (50%) för 6 personer under 18 månader. Projektorganisationen omfattar ett core team med sex tekniska experter. Dessa har kontakt med ett 30-tal tekniska förvaltningar. Projektet ansvarar för identifiering av källdata, dokumentation, upprättande av kontrakt (SLA) och fortlöpande leverans av data till ett nytt Data Warehouse.. Projektet var en del i ett större program. Ingick i programmets Core team och rapporterade till programledaren.

Senior testledare - Teliasonera

2011-2013

Testledare (50%) under 18 månader. Ingick i programmets Core team och rapporterade till programledaren. Ansvarade för framtagande och uppföljning av en ny test strategi för acceptanstester gällande ett nytt Data Warehouse. Ansvarig för test- och kvalitetsfrågor i kontakten med leverantören inklusive kontraktsskrivning. Löpande uppföljning och rapportering till programledning och styrgrupp angående KPI. Coaching av testledare inom olika designprojekt.

Projektledare OpenOS-plattform - ST Ericsson

2010-2011

Projektledare för 100 personer under 16 månader. Projektorganisationen omfattar ett core team med nio personer, med tekniska projektledare och projektadministration. Projektet gäller kvalitetssäkring av en ny OpenOS plattform (Android och Symbian). Projektet är multinationellt och består av personal i Sverige, England, Kina och Indien.

Certifikat

2014 PRINCE2 Practitioner, Axelos
2002  ISEB Foundation Certificate

Utbildning

1984-1988 Maskinteknik, Tycho Brahe-skolan Helsingborg