Jan Raaschou

Email: jan@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 721-61 69 71

Konsultprofil

Om Jan

Jan är en engagerad och uppskattad projektledare med över 20 års erfarenhet av projektledning, programledning och roller som linjechef. Han har en mycket god kommunikativ förmåga, hög social kompetens och har en vana att arbeta i verksamheter i förändring. Jan har erfarenhet och vana att samverka både med ledningsgrupper och med tekniker vilket kan verifieras av referenser.

Utvalda projekt & uppdrag

Kvalitetssäkring av projekt - Offentlig verksamhet

2016 – Pågående

Kvalitetssäkring i projekt, på uppdrag av styrgruppen. I ansvaret ligger att analysera styrningen av projektet med god praxis för projekthantering som grund. Råd ges till ansvarig projektledare och rapporter tillhandahålls till styrgruppen.

Metodstöd i infrastrukturprojekt - Offentlig verksamhet

2016 – Pågående

Metodstöd till ett infrastrukturprojekt. I leveransen ingår: facilitering av workshops med fokus på till exempel riskarbete; kravnedbrytning och intressentanalys; utveckla metoder och verktyg baserat på god praxis; granska planer, strukturer och arbetssätt.

Programansvarig Passion for Projects 2016

Ansvarig för program och talare för konferensen Passion for projects 2017. I ansvaret ingår att leda en grupp på upp till ca tio personer som tar fram program och anlitar talare. Konferensen arrangeras årligen av Project Management Institute (PMI) och samlar 600 deltagare under två dagar.

Utbildare Agil projektledning - Yrkeshögskola

2016

Ansvarig för utbildning och examination, 1,5 års distansutbildning på halvfart. Kunden verksam som yrkeshögskola. Exempel på innehåll: traditionell projektmetodik och projektplanering i enlighet med internationell god praxis, agila metoder, processer och arbetssätt (Scrum, XP, Lean). I utbildningen ingår även kurser inom kravhantering, förhandlingsteknik, ledarskap, teamutveckling, organisationskunskap och verksamhetsprocesser.

Huvudprojektledare - Banksektorn

2015

Jan tog över ett befintligt projekt, som huvudprojektledare, i exekveringsfas. Han byggde under åtta månader upp ett projektteam bestående av 12 personer. Total budget 90 M SEK, införande i sju länder. Projektets mål var att införa ett nytt system för kredithantering i banken. Ett av flera projektberoenden var till bankens AML-system (Anti Money Laundring). Ett annat beroende var till bankens system för compliance och data collection.

Exempel på projektområden:

  • Kontrakt med samarbetspartner: programvarulicens, implementation, support & förvaltning.
  • Förändringsledning: Införande av nya processer, påverkan på organisation.
  • Analys/Design: Processer, affärskrav, specifikationer.
  • IT Infrastruktur: Ny plattform inklusive hårdvara, operativsystem, applikation.
  • Överlämning till IT: Drift, förvaltning, support.
  • Test management: Omfattande och komplex arkitektur, 70+ integrationer.

Ansvarig Lexicon Projekt i Skåne

2012-2014

Ansvarig för marknadsföring, försäljning och leveranser i Skåne för utbildningsområdena Projekt och Kommunikation. Här ingår utbildningar som till exempel Projektledning, Agila projektmetoder, Förhandlingsteknik och Presentationsteknik.

Programledare - Sony Mobile

2005-2012

Programledare, representant för Customer Services i program för utveckling av plattformar för nya serier av telefonmodeller. Utvecklade och implementerade en process för uppföljning och styrning av Customer services leveranser.

Projektledare, ansvarig för området Customer Services i utvecklingsprojekt för nya telefonmodeller. Fem personer rapporterande till Jan i rollen som delprojektledare. En normal budget låg på ca 5 MSEK. Jans projekt uppnådde toppresultat i leveransprecision flera gånger under perioden. Dagliga kontakter med intressenter i Europa, USA och Asien. Utsedd till att stödja avdelningens kompetensutvecklingsprogram och att delta i avdelningens arbete med processutveckling.

Projektledare, implementation av en webbaserad telefonsimulator med syfte att visa upp funktioner och telefonens utseende via webben. Sony Mobile/ Customer Services 2011. Jan ledde arbetet som utfördes av en extern partner baserad i England. Simulatorn visade upp en viss telefonmodell och kunde användas för att se hur de olika telefonmenyerna fungerade, med grafik och interaktivitet. Simulatorn presenterades på Sony Mobiles web.

Upphandling, implementation och operativ ledning – outsourcad funktion för tekniska skribenter. Sony Mobile/ Customer Services 2011. Jan ledde arbetet i rollen och rapporterade till projektsponsorn. Den upphandlade funktionen leddes av svensk personal med skribenter i Sverige och i Kina.

Team leader, Support Management. Ansvarig för den operativa verksamheten för ett team på 10 personer. Delat ledningsansvar med linjechefen.

Certifikat

2017 Better Business Cases, Foundation
2016 Scrum Master
2015  PMP Project Management Professional
2015  PRINCE2 Practitioner
2004 ITIL Foundation
2004 Framtidsverkstadsledare

Utbildning

1984-1989 Teknisk fysik, Uppsala tekniska högskola
1984 Statistik, Stockholms universitet