Hjalmar Bardh Olsson

Email: hjalmar@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 767 86 42 42

Konsultprofil

Om Hjalmar

Hjalmar är en erfaren projektledare med viktiga erfarenheter som chef och ledningsrepresentant i organisationer som verkar i en mångbottnad strategisk kontext. Hjalmar har spelat nyckelroller i bolagskritiska projekt, och har spetskompetens inom marknad, verksamhetsutveckling, upphandling och tvärsektoriell samverkan. Han är van vid att jobba självständigt och lyhört på alla organisatoriska nivåer, för att införliva höga förväntningar – med blick för såväl viktiga detaljer som helheten. Hjalmar bidrar med hållbara lösningar på komplexa utmaningar, och driver projekt och förändringsarbete med fokus på både hårda och mjuka värden.

Utvalda projekt & uppdrag

Hållbar Projektledning, UN Environment
2017

Konsult med ansvar för två internationella workshops samt revidera UN Environment s globala riktlinjer för Hållbar Offentlig Upphandling (SPPA). Hjalmar deltog i ett internationellt team av konsulter, med ansvar för facilitering, planering, intern och extern intressenthantering, redigering & skrivarbete samt kommunikation.

Projektledare, Consensum
2016 – 2017

Självständig projektledare med ansvar för att formulera, bygga och skapa samverkan kring ett unikt koncept för arbetsplatsbaserad utbildning i kombination med praktik och handledning, för hållbar & effektiv integration av nyanlända på svenska arbetsmarknaden inom vård- och omsorg. Projektet genomfördes i samverkan med Arbetsförmedlingen och nordens största vårdkoncern, Ambea.

Chief Commercial Officer, Kosmo
2010 – 2015

Chef för Marknad, Anbud/Offentlig Upphandling, Verksamhetsutveckling i vård- och omsorgkoncernen Kosmo. Hjalmar ansvarade för att bygga upp & leda bolagets upphandlings och anbudsarbete, externa relationer & kommunikation, samt verksamhetsnära tjänsteinnovation. Hjalmar spelade en nyckelroll i bolagets resa från ett litet bolag till en av Sveriges största äldreomsorgskoncerner.

Certifikat

2018 Prince2 Practitioner, Arkatay Consulting AB

Utbildning

2015-2016 MBA, Copenhagen Business School
2014-2015 IFL – Företagsledning, Stockholms Handelshögskola
2002-2007 Politisk Magister – Lunds Universitet