Hjalmar Bardh Olsson

Email: hjalmar@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 767 86 42 42

Konsultprofil

Hjalmar är en erfaren projektledare med viktiga erfarenheter som chef och ledningsrepresentant i organisationer som verkar i en mångbottnad strategisk kontext. Hjalmar har spelat nyckelroller i bolagskritiska projekt, och har spetskompetens inom hållbarhet & CSR, management, marknad, verksamhetsutveckling, upphandling och tvärsektoriella relationer & affärer.

Han är van vid att jobba självständigt och lyhört på alla organisatoriska nivåer, för att införliva höga förväntningar och kombinera intressen – med blick för såväl viktiga detaljer som helheten. Hjalmar bidrar med hållbara lösningar på komplexa utmaningar, och driver projekt och förändringsarbete med fokus på både hårda och mjuka värden.

Läs även om Hjalmars expertis inom FNs 17 globala mål. 

Utvalda projekt & uppdrag

Hållbar Projektledning, UN Environment
2017

Konsult med ansvar för två internationella workshops samt revidera UN Environment s globala riktlinjer för Hållbar Offentlig Upphandling (SPPA). Hjalmar deltog i ett internationellt team av konsulter, med ansvar för facilitering, planering, intern och extern intressenthantering, redigering & skrivarbete samt kommunikation.

Utvärdering av 3st hållbarhetsprojekt, Länsstyrelsen Skåne

2020

Konsult med ansvar för att utvärdera tre hållbarhetsprojekt, utifrån ett lärande perspektiv, på Lässtyrelsen Skåne. Hjalmar projektleder den externa utvärderingen, kombinerat med rådgivning och coachning av projektledare och beställare, utifrån god praxis för hållbar projektledning & projektsäkring.

Marknadsledande kvalitet, Attendo Sverige

2019

Konsult med ansvar för att genomlysa, analysera och rekommendera företagsledning och stabschefer kring företagets strategiska inriktning, ledningssystem, samverkan, samt beskrivning av Kvalitet i anbud. Hjalmar hade i arbetet ett viktigt uppdrag i att hitta lösningar som kombinerade interna prioriteringar & förutsättningar, med marknad och konkurrens. 

Upphandlingskonsult, Skånetrafiken

2019

Upphandlingskonsult (offentlig upphandling), med ansvar för utveckling av Skånetrafikens upphandlingsprocess, inklusive strategisk hantering av beslutsordning gentemot den regionala politiska styrningen. Hjalmars huvudsakliga bidrag var att etablera en mer effektiv process för informationsöverföring och beslutsfattande mellan förvaltningen och politiken – som byggde på gemensamma intressen och planeringsbehov.

Nominerad metodspecialist, SIS

2018

Hjalmar engagerar sig, sedan 2018, som metodspecialist i ett flertal tekniska kommittéer på SIS (Svenska Institutet för Standardisering), för att utveckla god praxis inom följande kunskapsområden:
* Socialt Ansvarstagande 
* Hållbara städer & regioner
* Offentlig Upphandling 
* Public Procurement (CEN/Europeisk nivå)

Certifikat

2020 Change leader, Business for SDG’s (TM), Vati of SwedenAB
2018 Prince2 Practitioner, Arkatay Consulting AB

Utbildning

2015-2016 MBA, Copenhagen Business School
2014-2015 IFL – Företagsledning, Stockholms Handelshögskola
2002-2007 Politisk Magister – Lunds Universitet