Henrik Fehland

Email: henrik.fehland@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 735 33 87 63

Konsultprofil

Om Henrik

Henrik är en motiverad konsult, som framgångsrikt drivit projekt inom byggbranschen samt förändringsprojekt kopplat till integration. I sina projekt han fått återkopplingen att han är bra på att motivera projektgruppen, och skapa relationer med intressenter.

Henrik inger förtroende och sätter gruppen i första hand. Genom engagemang och ödmjukhet vill han alltid utveckla både andra och sig själv. I sitt ledarskap säkerställer han att alla känner delaktighet från start till mål.

Att driva projekt med målet i sikte är viktigt, men att det görs på rätt sätt är viktigare.

Utvalda projekt & uppdrag

Teamleverans, Volvo Penta
2018

Organisation och processutveckling inom Volvo Penta där syftet var att synkronisera arbetssätten inom IT, New Business development och R&D. Hänsyn togs till den övergripande strategin för att säkerställa fortsatt kreativ arbetsmiljö.

 

Projektledare & Kundansvarig, Limhamn Bellevue Bygg AB
2017-2018

Som kund och projektansvarig hade Henrik ansvar för projekten från start till slut. Första steget är att få in projektet till företaget vilket sker genom dialog, offert och förhandling. Nästa steg är att samordna projektets intressenter. Samordning med upp till 12 parter gjordes genom projektets gång. Kvalitetssäkring sker löpande under projektet men framförallt efter färdigställande. Vid projektets slut återstår fakturering och kommunikation med kund för att säkerställa att kunden är nöjd.

Limhamn Bellevue Bygg AB arbetar som totalentreprenör i byggsektorn. De åtar sig projekt som utbyggnad, totalrenovering men tar sig också an projekt som att bygga hus från grunden.

 

Projektledare "Simma för livet"
2016

Grundare av och projektledare för ett volontärprojekt som involverade en grupp på 7 personer. I projektet hanterades förstudie, genomförande och uppföljning. Projektet hade för avsikt att lära ensamkomma flyktingbarn att simma samt att utbilda inom lättare akutvårdsarbete. Ett kontinuerligt samarbete skedde med Räddningstjänsten Syd, Attendo och MKK. Projektet blev lyckat och positivt uppmärksammat i flera olika medier.

 

Certifikat

2018 PRINCE2 Practitioner, Axelos
2019 PRINCE2 Agile Foundation, Axelos

Utbildning

2015-2018 Kandidatexamen, Ledarskap & Organisation, Företagsekonomi med fokus på Affärsjuridik, Malmö universitet