Henrik Fehland

Email: henrik.fehland@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 735 33 87 63

Konsultprofil

Om Henrik

Henrik är en motiverad konsult, som framgångsrikt drivit projekt inom byggbranschen samt förändringsprojekt kopplat till integration. I sina projekt han fått återkopplingen att han är bra på att motivera projektgruppen, och skapa relationer med intressenter.

Henrik inger förtroende och sätter gruppen i första hand. Genom engagemang och ödmjukhet vill han alltid utveckla både andra och sig själv. I sitt ledarskap säkerställer han att alla känner delaktighet från start till mål.

Att driva projekt med målet i sikte är viktigt, men att det görs på rätt sätt är viktigare.

Utvalda projekt & uppdrag

Leveransansvarig, Galenica

2019

Att välja och prioritera vad en verksamhet behöver utveckla och satsa på behöver en verksamhet ta ställning till med jämna mellanrum. Henrik var leveransledande för en projektmognadsanalys och framtagning av en transformationskarta till Galenica AB. Rekommendationer gjordes till ledningsgrupp kring kompetens- och processutveckling samt roller och ansvar i pågående förändring. 

 

Teamleverans, Axis Communications

2019

Inom produktutveckling och projektledning uppstår det stora komplexa kritiska problem och fel. Henrik var med och tog fram fram lathund, process och utbildning för Root Cause Analysis baserad på 8D och anpassad till Axis projektverksamhet.

 

Metodspecialist, Trelleborg AB

2019

Utveckling av projektmetodik och projektprocesser. Att ta fram projektmodell och projektprocesser kräver stor fingertoppskänsla i anpassning från god praxis till organisationen. Henrik var i detta arbete med och utvecklade Trelleborg ABs IT organisations projektmodell, projekt processer och projektmallar. Arbetet resulterade i en tydligare arbetsgång för projektledare, gemensam nomenklatur i mallar och processer och en kontextualiserad projektmodell.

 

Teamleverans, EON

2019

Att arbeta med rätt beslutsunderlag är viktigt för organisationer, speciellt när det drivs projekt med stor omfattning, både vad gäller tid och pengar. Att ta beslut kring vilka projekt som bör drivas är svårt. Henrik var med och levererade en business case-mall med Monte Carlo-simulering, för att reducera osäkerheten för styrgruppen i sina beslut.

 

Teamleverans, Volvo Penta

2018

Organisation och processutveckling inom Volvo Penta där syftet var att synkronisera arbetssätten inom IT, New Business development och R&D. Hänsyn togs till den övergripande strategin för att säkerställa fortsatt kreativ arbetsmiljö.

 

Projektledare & Kundansvarig, Limhamn Bellevue Bygg AB
2017-2018

Som kund och projektansvarig hade Henrik ansvar för projekten från start till slut. Första steget är att få in projektet till företaget vilket sker genom dialog, offert och förhandling. Nästa steg är att samordna projektets intressenter. Samordning med upp till 12 parter gjordes genom projektets gång. Kvalitetssäkring sker löpande under projektet men framförallt efter färdigställande. Vid projektets slut återstår fakturering och kommunikation med kund för att säkerställa att kunden är nöjd.

Limhamn Bellevue Bygg AB arbetar som totalentreprenör i byggsektorn. De åtar sig projekt som utbyggnad, totalrenovering men tar sig också an projekt som att bygga hus från grunden.

 

Projektledare "Simma för livet"
2016

Grundare av och projektledare för ett volontärprojekt som involverade en grupp på 7 personer. I projektet hanterades förstudie, genomförande och uppföljning. Projektet hade för avsikt att lära ensamkomma flyktingbarn att simma samt att utbilda inom lättare akutvårdsarbete. Ett kontinuerligt samarbete skedde med Räddningstjänsten Syd, Attendo och MKK. Projektet blev lyckat och positivt uppmärksammat i flera olika medier.

 

Certifikat

2018 PRINCE2 Practitioner, Axelos
2019 PRINCE2 Agile Foundation, Axelos

Utbildning

2015-2018 Kandidatexamen, Ledarskap & Organisation, Företagsekonomi med fokus på Affärsjuridik, Malmö universitet