Fredrik Naversten

Email: fredrik@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 761 886 887

Konsultprofil

Om Fredrik

Fredrik är en erfaren projektledare med många års erfarenhet av att leda strategiska och komplexa förändringsarbeten. Fredrik har utvecklat, implementerat och certifierat ledningssystem i 17 företag i enlighet med ISO9001 eller ISO14001. Han är van vid att arbeta på alla nivåer i en organisation med workshops, intervjuer och presentationer som främsta verktyg. Fredrik bidrar med ett systematiskt angreppssätt med fokus på överenskomna leveranser och planerade förändringar.

Utvalda projekt & uppdrag

Utbildningsledare - Yrkeshögskolan Newton
2015 – 2017

Utbildningsledare med ansvar att utveckla och leverera kurser samt att examinera studenter inom flera olika områden. Fredrik ansvarade för kurser inom Agilt ledarskap och kommunikation, Kravhantering och Agil systemutveckling.

Projektledning, Nytt affärssystem - Imperial Logistics
2016

Fredrik tog under sommaren 2016 över ett pågående projekt med flera utmaningar. Under sin tid som projektledare tog Fredrik på kort tid fram lösningar för verksamhetens engagemang i form av kravhantering och test. Fredrik förtydligade även roller och ansvar i projektteamet med medlemmar på flera siter från både IT och verksamheten. Projektet hade som mål att leverera stödsystem för logistikhantering med tre separat leveranser (affärssystem, webbaserad portal för leverantörer, mobilapplikation för chaufförer). Stödsystemet utvecklades i kundens egen regi. Projektet bedrevs i Malmö och i Tyskland (kundens IT-avdelning var baserad i Duisburg). Affärssystemet lanserades, under januari 2017, på tre siter: Malmö, Shanghai och New York. Systemet är i drift och anses fungera över förväntan.

Projektledning Implementering & certifiering av ledningssystem - Doro AB
2014 – 2015

Projektet var strategiskt för företaget och som projektledare rapporterade Fredrik direkt till ledningsgruppen. Leveranserna omfattade förstudie, ett ledningssystem, utbildning, utbildningsmaterial samt en certifiering (ISO9001) av ledningssystemet. Projektet omfattade siterna Lund, Paris och Hong Kong samt alla funktioner så som ledning, strategisk planering, utveckling, inköp, utveckling och support. Projektet levererades enligt plan, dvs första certifieringsrevisionen genomfördes i slutet av maj och certifikatet erhölls i juni 2015.

Certifikat

2014 PRINCE2 Practitioner, Axelos
2011  Quality management systems auditor/lead auditor training/CANEA
2006  Certifierad IT arkitekt, Certifierande bolag/IBC Euroforum

Utbildning

1990-1994 Maskinteknik, Lunds tekniska högskola