Anders Kjöllerström

Email: anders@arkatay.com
Telefon: +46 (0)707 99 14 33

Konsultprofil

Om Anders

Anders är PMP- och PRINCE2-certifierad projektledare som tillbringat flera år utomlands för både arbete och studier. Han arbetar helst med uppdrag där han får säkerställa att flöden fungerar enkelt, snabbt och ändamålsenligt. Konkret handlar det ofta om affärssystem och –processer men har också inkluderat att sätta upp europeiska logistikflöden och att på kort tid sortera och märka om trettio pallar med julklappar.

Utvalda projekt & uppdrag

Förändringsledare och coach, Stadskontoret Malmö stad
2017 – Pågående

Stadskontoret byter sin huvudprocess för att bli effektivare och bättre i sin leverans av beslutsunderlag till politikerna. Anders ansvarar för förändringsaspekten och coachar projektledaren.

Configuration management, Tetra Pak
2016 – 2017

Drev utveckling och införande av nya arbetssätt i ett utvecklingsprojekt. Med mål att ta fram ett exempel på best practice som kan spridas till den övriga organisationen.

Nytt affärssystem, Femtorp AB
2014 – 2015

Studie av befintliga affärssystem och arbetsprocesser med rekommendationer om förändringar. Upphandling av leverantör och implementation.

Teambuilding och processförbättring, Tetra Pak
2013

Ansvarig för att förbättra processen för att bygga starka team i uppstarten av nya team i projekt för produktutveckling på Tetra Pak.

Projektledning, Högskolan Kristianstad
2012

Sex månader innan leverans tog Anders över ett kraftigt försenat projekt som lidit av stora problem med personmotsättningar och ledarskap alltsedan start ett drygt år tidigare. Leveransen var en budgetprocess och resursfördelningsmodell som radikalt ändrar myndighetens förmåga att spåra och följa upp kostnader och intäkter. Att säkra en acceptans för processen i organisationen var en viktig byggsten för att säkra processens faktiska användande.

Certifikat

2019 JTI, Jungs Type Indicator, Decision Dynamics
2014 PRINCE2 Practitioner, Axelos
2013  ITIL Foundation, OGC
2011  Project management practitioner (PMP), PMI

Utbildning

1994-2000 Fil.mag. Geologi, Lunds universitet