Efter halvannat år med hemarbete och onlineutbildningar börjar livet så smått återgå till det normala. Vi som arbetar med utbildning fick snabbt ställa om till att använda digitala arbetsrum som Zoom, Webex och Teams i stället för klassrum. Miro, Conceptboard och Mural har ersatt whiteboards och post-it-lappar. Pdf-dokument har ersatt kompendier.

Online-tekniken har tagit oss till det papperslösa samhället som förutspåddes för många år sedan när digitaliseringen inleddes. Utbildningar online sparar tid och miljö och fungerar riktigt bra.

Naturligtvis finns det aspekter som saknas när vi träffas online. Det finns flera dimensioner i de personliga mötena som sker i klassrummet som inte kommer fram vid onlineutbildningen. Nu när jag åter genomfört ett antal utbildningar i klassrum med deltagare från olika håll känner jag av ett antal fördelar som inte finns när vi träffas genom skärmarna.

Några fördelar att kurser genomförs på plats är:
– Det personliga mötet ger fler och djupare diskussioner
– Gruppdynamik och kommunikation går snabbare när även ickeverbal kommunikation såsom kroppsspråk och småljud är närvarande
– Nätverkandet blir mer effektivt när vi samtalar över lunch och fika, vi lär känna varandra och blir bekräftade

Några fördelar att kurser genomförs online är:
– Det finns deltagare som av olika anledningar inte kan resa och kan vara med vid virtuella träffar
– Vi sparar tid, pengar och miljö på att resa mindre
– Samarbetsverktyg som Miro och Conceptboard är väldigt kraftfulla och skapar ofta bättre workshopresultat än post-it-lappar och whiteboards

Knud Illeris beskriver hur lärande sker genom två olika processer. Den ena är en inre tillägnelseprocess som är beroende av individens drivkraft och det innehåll som tillhandahålls i en lärsituation. Den andra processen är ett samspel mellan individen och dess omvärld. När vi designar och genomför utbildningar behöver vi tänka på dessa processer och hur vi hjälper alla deltagare att reflektera internt och externt. Vi har tydligt sett att detta går att genomföra online såväl som på plats.

Nu planerar jag för utbildningar under 2022. En del företag föredrar onlineutbildningar och andra vill ha utbildning på plats. Och jag gillar och ser stora fördelar bägge tillvägagångssätten, vilket blir ett dilemma. Allra bäst skulle det bli ifall vi kan skapa längre lärprogram där vi både träffas på plats någon gång och dessutom genomför lärmoment online.

Oavsett form är det många roliga skratt och minnen som framkallas i våra utbildningar. Här är en minnesbild av det första gänget jag höll kurs för på plats i våra lokaler i Malmö efter sommaren.

Glatt gäng som diskuterar projektledning i Malmö