Sveriges och kanske världens mest passionerade projektledare samlas i Göteborg i början av mars för att konferera i dagarna två. Årets tema är Organizational Agility och Arkatay har två kollegor på talarlistan.

Klas Skogmar kommer att hålla ett interaktivt föredrag, Practice your WBS skills on an agile case, om WBS i agila kontexter, där du lär dig hur du bygger en bra WBS med praktiska tips och övningar.

Johanna Fransson kommer att hålla workshop på temat Collective intelligence for the development of organizations and projects, en session där du lär dig effektiva metoder för att ta tillvara kollektivets intelligens och får tillfälle att testa dem på plats i erfarenhetsutbyte med kollegor inom projektledningsprofessionen.

Mellan föreläsningarna är du varmt välkommen till vår monter för att fortsätta samtalet om projektframgång!