Effektiv kompetens-utveckling

[ med våra kurser och seminarier ]

Vi älskar att hjälpa andra att lyckas och det märks när vi håller utbildningar, seminarier eller när vi coachar. Med passion sprider vi våra kunskaper och hjälper enskilda projektmedlemmar eller hela grupper att spetsa sin förmåga att nå projektframgång.

Vi håller paketerade utbildningar i egna lokaler eller skräddarsyr efter behov – allt från stora utbildningsprogram till mindre föreläsningar. 99% av våra deltagare rekommenderar oss vidare, för att våra kurser är något utöver det vanliga.

Skräddarsydda utbildningar inom projekt- och förändringsledning

Ingen organisation är den andra lik vilket är anledningen till att vi erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån varje organisations unika behov. I vissa fall kan ett helhetprogram vara bäst lämpat för en organisation, då håller vi kontinuerliga utbildningar för att säkerställa en hög grad av kompetens inom projektledning i hela organisationen. Utöver helhetsprogrammen erbjuder vi även skräddarsydda interna utbildningar till samtliga företag. När utbildningar skräddarsys är den enskilde organisationens utgångspunkt och behov varsamt i åtanke, för att säkerställa att materialet är väl anpassat till dess kontext.

Avancerade utbildningar

Öppna utbildningar

Vi erbjuder ett flertal öppna utbildningar i våra lokaler för att rusta individer med den kompetens som krävs för att driva lyckade och hållbara projekt. Beroende på tidigare erfarenhet hos varje enskild projektledare och komplexiteten i den organisation som projektledaren arbetar i varierar vilken projektledarcertifiering som är bäst lämpad. Nedan hittar ni mer ingående information om våra öppna utbildningar för att hjälpa er att navigera gällande vilken utbildning och certifiering som passar er/individer i er organisation bäst. Ni är varmt välkomma att kontakta oss om ni önskar vägledning gällande om, när eller vilken projektledning certifiering som passar just er bäst.

Våra öppna utbildningar
Våra garantier

Genom engagemang i globala branschorgan, ISO-kommittéer och kunduppdrag håller sig våra utbildare och coacher hela tiden i framkant. Arkatay är en Registered Education Provider® från Project Management Institute® samt en Accredited Training Organization® från APMG International. Det innebär att Arkatays kvalitetsledningssystem är granskade av en externa och oberoende parter, samt att utbildningarna följer hårda krav på kvalitét och riktighet.

För våra certifieringsförberedande kurser, PMP® Exam Prep och PRINCE2® Foundation + Practitioner, har vi examensgaranti. Om du mot förmodan inte blir godkänd vid första försöket efter att ha gått någon av våra certifieringsförberedande kurser så erbjuds du kostnadsfritt en plats vid ett nytt kurstillfälle.

Läs mer om våra kurser

Varför är det bra att ha en projektledarcertifiering?
  • Du får ett bevis på din professionella kompetens och erfarenhet.
  • Du ökar ditt värde på arbetsmarknaden.
  • Du skapar möjligheter för fortsatt karriärsutveckling.
  • Du ökar din egen och din organisations trovärdighet.
  • Du lär dig en global nomenklatur för projektledning.
  • Du bidrar till att höja standarden på projektledning.

Vad är PMI?

Project Management Institute är en organisation med över 500 000 certifierade från drygt 180 länder. Den teoretiska grunden är samlad i A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).

Vilka certifieringar kan jag få från PMI?

Den mest spridda certifieringen från PMI är Project Management Professional (PMP)®, som riktar sig till erfarna projektledare. Är du i början av din karriär kan du istället certifiera dig som Certified Associate in Project Management (CAPM)®. För dig som arbetat mycket på program- nivå finns certifieringen Program Management Professional (PgMP)®.

Nyligen lanserade PMI en certifiering inom ledning av agila projekt – PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)SM. Dessutom har PMI två specialistcertifieringar – PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® och PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®.

  • Här kan du läsa mer om PMI och de olika certifieringarna: www.pmi.org.

Valet av utbildning och projektledning certifiering är självklart beroende av vad du vill uppnå. Det handlar även om vilken erfarenhet och utbildning du har, vilken sorts organisation du arbetar i osv. Vi hjälper dig gärna med en inventering av din kompetens och erfarenhet för att hitta rätt certifiering för dig!

Varför ska jag välja Arkatay?

Våra kurser är intensiva och effektiva.
Genom att använda moderna, anpassade och omväxlande pedagogiska metoder, exempelvis Accelerated Learning Techniques, kan vi hålla våra kurser intensiva och effektiva; allt för att du ska få så stort värde som möjligt för den tid du investerar. Arkatays uppskattade kursledare är samtliga verksamma som konsulter inom projektledning, och har därmed relevant och aktuell praktisk erfarenhet av området.

Vi har nöjda kunder – som klarar examen.
Arkatay har genomgående väldigt nöjda kursdeltagare som ger såväl kursledare som material mycket bra betyg, med ett snitt på 4,85 av 5. Hittills har alla som har gått en kurs från Arkatay velat rekommendera den åt en vän eller kollega. Vid våra öppna certifieringsförberedande kurser klarar hela 93% av deltagarna sin examen på första försöket. Vi finns dessutom till hands genom hela din certifieringsprocess om du behöver hjälp.

Våra kurser är egenutvecklade
Alla Arkatays kurser har tagits fram internt av våra kursledare, som samtliga besitter såväl bred kompetens inom projektledning som specifika kunskaper inom smalare domäner. Vi arbetar löpande med att förbättra våra kurser, både vad gäller pedagogik som innehåll och material, men även med egna pedagogiska verktyg – exempelvis vårt populära process-puzzel.

Vi har examensgaranti
För våra certifieringsförberedande kurser, PMP® Exam Prep och PRINCE2® Foundation + Practitioner, har vi examensgaranti. Om du mot förmodan inte blir godkänd vid första försöket efter att ha gått någon av våra certifieringsförberedande kurser så erbjuds du kostnadsfritt en plats vid ett nytt kurstillfälle. Vi är måna om att du når ditt mål och vi har ett starkt förtroende för kvalitén i våra kurser!

Vi är kvalitetssäkrade av PMI
Som PMI-certifierad R.E.P. (Registered Education Provider) kan Arkatay garantera att du får en utbildning som håller högsta kvalitet.

Global god praxis för projektframgång
Arkatay är starkt engagerad i världens tre största standardiseringsorgan för projekthantering. Vår största passion är att sprida god praxis inom projektledning och därmed hjälpa organisationer nå projektframgång. Detta återspeglas i våra utbildningar genom att de bygger på väl beprövade ramverk.

Anpassade kurser
För företag och större grupper anordnar vi med nöje anpassade utbildningar, där vi anpassar nivå och innehåll efter deltagarnas förkunskaper och behov.

Vad utmärker Arkatays seminarier?

Våra seminarier kombinerar teori och praktik
I vår seminariesatsning kombinerar vi teori och praktik och levererar det i en koncentrerad form som fungerar som ett komplement till den övriga kompetensutvecklingen hos våra kunder. Vi drar nytta av gruppens samlade erfarenhet och varvar föreläsning med gruppdiskussioner och gemensamma övningar.

Våra seminariehållare är kompetenta och omtyckta
Våra seminariehållare är alla erfarna projektledningskonsulter, uppskattade utbildningshållare och vana föreläsare. Med humor och värme delar de med sig av sin kompetens och skapar dialog mellan seminariedeltagarna.

Våra seminarier är egenutvecklade
Våra seminarier är resultatet av bolagets samlade praktiska erfarenhet. Våra lärdomar och vår kompetens kombineras med relevant teori och forskning på ämnet.

Vi är lyhörda för era förutsättningar
Utifrån de utmaningar som våra kunder berättar om, vår praktiska erfarenhet och teoretiska kunskap identifierar vi nya, relevanta seminarieämnen. Dessa baseras på projektledningsgrupperingarnas sammansättning och vilket kompetensbehov som finns.