Email: katarina@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 76 400 64 22

Katarina är en driven och kommunikativ projektledare med erfarenhet inom IT och informationssäkerhet, försäljning, online-marknadsföring och internationellt arbete för bland andra Världsbanken och FN.

Katarina är utbildad filosof på Lunds Universitet och har tagit projektledningscertifieringarna Prince2 Practitioner, PMP samt utbildning i elektronisk säkerhet från FOI. Det var via Arkatays PMP-utbildning som Katarina kom i kontakt med Arkatay.

– Vilka egenskaper hos dig anser du viktiga för att nå framgång?

Otålig och lite dum. Är man lite trögfattad så frågar man fler frågor och tar inget för givet. Det är när man börjar ta saker för givet som det brukar gå dåligt. Är man otålig tenderar man att driva fram tydliga deadlines och avkräva ansvar för att saker skall bli levererade. 

– Berätta lite om vem du är och vad du gör när du inte jobbar.

När jag inte jobbar är jag mycket intresserad av min trädgård samt renoveringen av vårt gamla hus.

Läs gärna mer om Katarina, och våra andra anställda under Kontakt. Där finns även kontaktuppgifter för den som vill prata mer!