Email: hjalmar@arkatay.com
Telefon:  +46 (0) 767 86 42 42

Det är med stolthet vi vill sprida ordet att Arkatay fått ett tillskott i form av en hållbarhetscertifiering till vår gemensamma kompetensportfölj.

I enlighet med Arkatays syfte, att säkra hållbar framgång i projekt och förändringar, har Arkatayaren Hjalmar Bardh Olsson nyligen genomgått en certifieringsprocess för att säkerställa hållbara utvecklingsmål, Sustainable Development Goals certified Business.

Kollegan Stina satte sig ner med Hjalmar för att prata om certifieringen, varför den är så viktig och hur processen gick till.

– Hur fick du nys om certifieringen SDG Certified Business?

Jag fick ursprungligen kontakt med Eva på Vati of Sweden via UN Global Compact i Sverige. Vi höll kontakten för att hitta sätt att skapa hållbar påverkan tillsammans, och när Vati of Sweden erbjöd sin första runda av utbildning och certifiering av nya förändringsledare reserverade jag en plats direkt.

– Vad fångade ditt intresse; varför är certifieringen relevant för dig och Arkatay?

Jag såg direkt att detta var något helt unikt, och otroligt relevant för att koppla annan god praxis och modeller för att jobba med hållbar utveckling – med och utifrån FN’s globala hållbarhetsmål. Många organisationer, både inom privat & offentlig sektor, känner till Agenda 2030 och arbetar med hållbarhet med de’ hållbara målen som ramverk. Certifieringen är relevant eftersom den i sig är unik, och är ett kvitto på en kompetens som väldigt få har – d.v.s ett konkret och systematiskt arbetssätt för att integrera hållbarhet i strategiarbetet, som är enkelt att kommunicera internt och externt.

– Vad innebär egentligen certifieringen, hur utmärker sig ett certifierat bolag?

Certifieringen innebär att Arkatay kan erbjuda ett komplement till Hållbar Projektledning och Hållbar Upphandling – där företag eller offentliga organisationer leds genom en process där man går från att sätta relevanta mål och utveckla strategi för att arbeta mot relevanta hållbarhetsmål och stöd i att leda, styra och implementera det strategiska hållbarhetsarbetet. Organisationer och bolag som blir certifierade, genom oss och Vati of Swedens certifiering, är alltså en organisation som vill och kan gå från ambition till resultat avseende hållbarhet. Det som utmärker sådana organisationer är inte bara en vilja att bidra till hållbar utveckling, de får i.o.m certifieringen också insikt om affärsnyttan, finansiärers intresse, attraktionskraften, och styrkan med ett strukturerat sätt att arbeta med hållbarhet utifrån Agenda 2030 & de hållbara målen som ramverk.

– Hur gick certifieringsprocessen till?

Certifieringsprocessen baserades på en online-utbildning, varvat med fysiska workshops samt självständig utveckling av ett pilotprojekt. Utbildningen i sig bestod av 7 moduler med 36 föreläsningar, som jag som kandidat fick tillgodose mig i egen takt. Med inläsning av allt källmaterial, pilotprojektet och själva examinationen tog det mig totalt ca 8 månader från start till mål. En gedigen men extremt givande utbildning – det var värt varje minut.

Tack Hjalmar, och stort grattis!

Läs gärna mer om Hjalmar, och våra andra anställda under Kontakt. Där finns även kontaktuppgifter för den som vill prata mer!