Kontinuerligt lärande i projekt

Det är vanligt att man väntar med utvärdering av lärdomar till slutet av ett projekt. I agila projekt ser man däremot över arbetssätten löpande, genom regelbundna ”retrospectives”. Genom att väva in kontinuerlig lärdomshantering i sitt projekt blir lärdomar inte bara...