Är det rätt att ge feedback med risk för försämring?

När vi samarbetar med varandra är det inte helt ovanligt att det uppstår grus i maskineriet. På Arkatay arbetar vi systematiskt med att förebygga gnissel men inte ens då fungerar det varje gång. Jonas Denvall delar sina insikter om att välja att ge feedback – även när du inte tror att det kommer tas emot väl.

En reserapport från UN Environment

Arkatays Jonas Denvall arbetar under hösten med att facilitera revisionen av ”the Sustainable Public Procurement Approach” på uppdrag av Förenta Nationernas miljöprogram, UN Environment. Vi är glada och stolta över Jonas, som en längre tid har arbetat målmedvetet för uppdrag i internationella och multikulturella miljöer som tydligt påverkar en hållbar samhällsutveckling.