Samverkansutbildning 
- Bygg & anläggning

Vem skriver inte under på att de vill ha en effektivare byggprocess med kortare ledtider, god ekonomi och rätt kvalitet? Men få hanterar processen för att lyckas rent praktiskt. Ett byggprojekt är en komplicerad process med ett antal aktörer involverade. Partnering...