Under en period av 18 månader var tre av våra konsulter, Hjalmar Bardh Olsson, Jonas Denvall och Jan Raascou på uppdrag hos Länsstyrelsen Skåne. Uppdraget handlade specifikt om att med externa ögon utvärdera, bedöma och utveckla projektledare i tre hållbarbarhetsprojekt – ett uppdrag som visade sig inte bara vara framgångsrikt men dessutom roligt och lärorikt.

 

Små förändringar ger stor effekt

I uppdraget jobbade våra konsulter med att fortlöpande utvärdera de tre hållbarhetsprojekten ”Hållbara Företagsresor”, ”Hållbar Bilism” och ”Klimatsmarta masstransporter” för att bidra till lärdomar och insikter. Som utgångspunkt för uppdraget har Arkatay haft en sedvanligt lyhörd och konstruktiv dialog med både beställaren och de enskilda projektledarna kring lämpligt fokus, för att hitta en bra balans mellan formell utvärdering samt stöd och lärande enligt god praxis.

 

Tack vare en konstruktiv och fortlöpande dialog har vi kunnat anpassa våra insatser, och vara flexibla för beställarens, projektens och projektledarnas aktuella behov och utmaningar – med det lärande perspektivet för ögonen. Istället för att spara analys och bedömning till en slutrapport, har våra konsulter delat med sig av observationer samt rekommendationer utifrån sin kollektiva erfarenhet, för att möjliggöra alternativ och förbättringar under projektets gång. Genom att lärdomar aktiva kan tas tillvara, möjliggör vi för små förändringar att ge stor effekt.

 

 

Din coach och kritiska vän

Vår goda relation med beställaren, den nära dialogen med projektledarna och ett starkt fokus på att bidra till lärande i projekten ledde till att utvärderingen även kompletterades med en skräddarsydd coaching-serie för projektledarna. Genom att stärka den enskilda projektledaren i hens roll, bidrog reflektionen samt lärandet från coachingen till styrningen och ledningen av projekten i stort. Coaching, som komplement till traditionell utvärdering och rådgivning, visade sig vara ett väldigt uppskattat och värdefullt tillskott & stöd för att nå framgång med projekten.

Att lyckas med långa projekt, med komplex intressentbild, och styra mot både hållbara projekt- och effektmål på längre sikt, är en utmaning som ställer krav på både styrning och ledning i ett projekt. Med Arkatay som coach och kritisk vän under hela resan, tog sig Länsstyrelsen Skåne an den utmaningen för de tre hållbarhetsprojekten och lyckades väl.

Utkomsten av uppdraget resulterade i ett framgångsrecept samt ett antal konstruktiva råd för Länsstyrelsen Skåne att luta sig mot till nästa projekt samt ha i resväskan för färden mot en mer hållbar och klimatsmart region. Länge leve det lärande perspektivet, och länge leve kritiska vänner i projekt!

 

Vill du höra mer om hur vi arbetar med hållbarhet inom ramen för projektledning? Ta kontakt med någon av våra projektledningskonsulter nedan.

 

Jonas Denvall, Projektledningskonsult

Email: jonas@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 708-605 562

 

Hjalmar Bardh Olsson, Projektledningskonsult

Email: hjalmar@arkatay.com
Telefon: +46 (0) 767-86 42 42