Samverkan, även kallat partnering var dagens stora samtalsämne när PMI Sweden Chapter anordnade Samhällsbyggnadsdagen. Detta kan ses som byggbranschens motsvarighet till agile. Här är en sammanfattning av dagens viktigaste punkter kring hur vi utvecklar branschen.

Dagen inleddes med en paneldebatt med fokus på utmaningar i branschen. Den första frågan var varför Sverige har förhållandevis få signaturbyggnader jämfört med Danmark och Norge. Panelen konstaterade att i Sverige har arkitekterna en förhållandevis svag roll som projektledare jämfört med många andra länder. Arkitekterna, och dagens arkitektutbildning är väldigt fokuserat på design snarare än produktion. Själva byggandet utförs av entreprenadbolag, och leds projektledare ganska skilt från arkitektens inflytande.

Därefter startade en diskussion kring branschens förmåga att utvecklas. Ibland uppstår en attityd att vi behöver inte utvecklas inom bygg eftersom vi har klarat av det här i flera tusen år. Kolla på pyramiderna, de står fortfarande kvar. Det gör att speciellt byggbranschen ofta kan ha svårt att söka efter ny kunskap och nya sätt att arbeta på. Likaså hjälper en svag konkurrenssituation till för innovation. Jämför vi med andra branscher såsom fordon, telekom, mjukvara så har dessa branscher blivit tvingade att tänka nytt och utveckla sina metoder. Därav har vi nu etablerade metoder inom såväl produktion och projektledning såsom lean och agile. Byggbranschens motsvarighet till agile finns dock, och den kallas partnering.

Partnering, som även kallas samverkan blev sedan huvudsakliga diskussionspunkten i paneldebatten. I ett samverkansprojekt försöker man samla samtliga intressenter tidigt i projektet för att arbeta fram de gemensamma målen, och därmed inkludera entreprenörens kunskap tidigt i projektet. Istället för fastpriskontrakt som strikt följer AB/ABT så vill vi skriva kontrakt där parterna inte jagar och stämmer varandra för småsummor efter avslutat projekt. Johan Hane är en av landets ledande experter i ämnet och arbetar med standardiseringar för denna typ av kontrakt, han efterlyste ett samordnat statligt initiativ för att detta ska komma på plats. Johan Hane sa att det finns en problematik i att de stora byggavtalen lutar sig på AB/ABT som är framtagna av branschen. AB/ABT, är utformade för konkurrens, men inte samverkan. Vi behöver ha alternativ till dessa avtal där andra upphandlingskriterier än pris inte bara är avgörande, utan även konkreta, exempelvis hur organisation, kommunikation och kompetens bedöms.

Slutsatsen är att samverkan är ett mycket bra sätt för branschen att stärka sina helhetsperspektiv och långsiktighet i sina investeringar. Branschen kan utvecklas väldigt mycket och fler mötesplatser behöver skapas. Samhälsbyggnadsdagen är ett nytt väldigt välkommet forum och mötesplats.

Dagen fortsatte med ett späckat program. Flera föredrag handlade om Samverkansformen där vi fick en rejäl fördjupning. Vi fick även prova LEGO Serious play, vilket var väldigt uppskattat. Vår Arkatay-kollega Klas Skogmar gav oss nya insiktsfulla vinklar på hur vi kan arbeta med några av projektledarens viktigast verktyg, såsom intressenter, WBS och risk.

Vi ser framemot nästa samhällsbyggnadsdag i Göteborg hösten 2020.

/Mattias Georgson Petrén

Bakgrund

Samhällsbyggnad utgör en mycket stor del av projekten i Sverige och globalt. Den totala summan som årligen används inom dessa projekt i Sverige är 1500 miljarder kronor vilket motsvarar halva den svenska statsbudget. Denna bransch har ett antal utmaningar, och arbetar även med alltmer nya former i projekt. Mot den bakgrunden anordnade PMI Sweden chapter för andra året i rad Samhällsbyggnadsdagen. I år samlades 75 personer i Malmö Live en novemberdag.

 I panelen satt Sofia Lagerblad (Stena Fastigheter), Stefan Olander (LTH), John Hane (Foyen Advokatbyrå) samt Karin Rosén (Wahlros).

 

Diskussionerna leddes av Mattias Georgson Petrén (Arkatay).