Många Arkatayare engagerar sig ideellt i arbete för organisationer som driver projektledningsfältet framåt. Klas Skogmar och Mattias Georgson Petrén är engagerade internationellt inom PMI, Project Management Institute och har nyss kommit hem från årsmötet i USA. I sina roller har de en insyn hur hela organisationen med en halv miljon medlemmar utvecklas och styrs.

Projekt utgör 30-40% av världens samlade BNP. Inte konstigt att det finns flera olika organisationer som utvecklar standards och metoder. PMI är den absolut största och har snart funnits i 50 år. Just nu pågår inom PMI ett förändringsprojekt, med syfte att vara så starka som möjligt i att transformera världen.

Under 2017 släppte PMI en ny strategisk plan. Det nya mottot är ”Empowering people to make ideas a reality.” Mottot må låta generellt, vilket det på många sätt skall vara när det påverkar en tredjedel av världens BNP. Och det är djupare än så. PMI vill skapa förutsättningarna för att alla projektledare skall ges möjlighet att driva projekt på ett bra sätt.

PMI verkar på flera olika sätt. Vi ser det ofta genom standards och certifieringar. PMI har även ett stort nätverk av lokala föreningar och företag knutna till sig. Genom Global Executive Counsil har PMI rundabordssamtal med de största företagen i världen. Där finns svenska bolag som Ericsson och Astra Zeneca med. PMI har även ett stort nätverk med kvalificerade utbildningsleverantörer, Registered Educational Providers, R.E.P. Klas Skogmar sitter med i en kommitté som fungerar som en brygga mellan dessa företag och PMI:s globala huvudkontor.

PMI:s absolut största nätverk är de lokala föreningarna. Dessa kallas chapters, och det finns ca 300 stycken över hela världen. I Sverige finns PMI Sweden Chapter. Mattias Georgson Petrén har en roll som kallas Region Mentor. I denna roll ger han stöd åt styrelserna i de lokala föreningarna. Mattias region utgörs av 12 länder i nordvästra Europa.

Årligen samlas de 200 personer från hela världen som likt Klas och Mattias har globala roller och påverkar hela organisationen inifrån. De informeras av styrelsen och personalen om de senaste förändringarna, utvecklingen och utmaningar. Sen sker mycket planering och diskussion för hur exekvering av strategierna skall ske. 2018 och 2019 kommer bli ett mycket spännande år för PMI när organisationen utvecklas efter den nya strategiska planen.

 

Varför ska man engagera sig i PMI?

Mattias säger:

Det finns många anledningar till att bli medlem och engagera sig i PMI. De flesta blir medlemmar i PMI eftersom de är på väg att ta eller nyss har tagit en certifiering. Medlemmar stannar kvar i PMI pga kompetensutveckling och nätverk. Dessa är även huvudanledningarna till att medlemmar engagerar sig ytterligare i sitt lokala chapter. Det finns få organisationer som verkligen kopplar samman kollegor såsom PMI gör. Nätverken skapas lokalt, nationellt och internationellt. Likaså sker kunskapsutbyte på dessa nivåer, lokalt, nationellt och internationellt. Dessutom har man väldigt roligt på vägen.