Arkatay är och har varit aktiva i flera ISO-standarder inom projektledning och hållbarhet. Klas Skogmar rapporterar från ett internationellt möte i Paris som han precis har kommit hem ifrån.

Jag har nu varit på ISO-konferens i Paris för att sätta en standard i WBS (Work Breakdown Structure). Arbetet har pågått sedan 2015, där jag ingår i core team sedan starten. Standarden har nu blivit färdig för ett andra utkast till den färdiga standarden (DIS2). Det innebär att den färdiga standarden med största sannolikhet kommer ut under andra halvan av 2018.

En WBS är en central del av projekt, där det blir lättare för alla intressenter att komma fram till, förstå och komma överens om projektets omfattning. Genom WBS:en blir det lättare att förstå resursbehov och estimera tid och kostnader för genomförandet. En WBS bör användas under hela projektet – inte bara vid planering, utan även för uppföljning och kontroll, t.ex. uppföljning av status, minimera ”scope creep” och för att bedöma förändringar av projektets omfattning.

I arbetet med standarden finns representanter från flygbranschen, oljeindustrin, gruvindustrin, försvarsindustrin och den akademiska världen liksom mindre bolag som Arkatay, vilket säkerställer att standarden täcker behov hos stora som små projekt. Jag har bevakat att det finns stöd för agila projekt, såväl som för PRINCE2 (där man arbetar med produktnedbrytning, PBS). Ett viktigt bidrag har varit att beskriva de olika sätt man kan bryta ner en WBS på.

En viktig del av standarden handlar om hur man kan integrera olika nedbrytningar med varandra, t.ex. att koppla en WBS till en OBS (nedbrytning av organisationen). På så sätt kan man allokera resurser. Det finns flera olika sådana kopplingar man kan göra, t.ex. gentemot specialisering, risk, kontrakt eller kommunikation. Ju mer man integrerar olika perspektiv, desto mer frångår man den klassiska hierarkiska nedbrytningen av projektet, vilket också var en av de stora förändringarna på det senaste mötet.

En standard inom WBS behövs eftersom det finns så många olika perspektiv på vad en WBS faktiskt är, hur den bryts ner och hur den används. Många har bilden av att en WBS innehåller aktiviteter (80% trodde det när jag höll en presentation nyligen) när de flesta standarder i själva verket trycker på att en WBS bör vara leverabelorienterad. I senaste utgåvan av PMBOK Guide definieras t.ex. ”Work” så här: ”In the context of the WBS, work refers to work products or deliverables that are the result of activity and not to the activity itself”. Genom att standardisera vad en WBS är så kan vi få ett större genomslag i hur man bör driva projekt på bästa sätt, få större förståelse för varandra när det gäller terminologi och därigenom öka sannolikheten att vi får lyckade projekt!