Människan och hennes förmåga

Så kan man sammanfatta temana på årets huvudtalare vid Passion for Projects. Människan har funnits i 100 000 år. De senaste 4 000 år har vi organiserat oss i civilisationer. Till nyligen. Det är bara senaste årtiondena som människan mestadels befunnit sig inomhus, innan dess var vi mestadels i naturen. Och det är till en miljö med träd, naturliga gömställen och samlingsplatser våra sinnen och kroppar är anpassade. Att befinna sig i dagens högteknologiska miljö är inget som vår art är rättad efter, det krävs många generationer för att vår hjärnas behov ska matcha dagens arbetsmiljö, livsmiljö och tekniska omgivning. Med detta som grund talade bland annat Ami Hemviken och Annika Rosendahl. Även under breakout sessions var det flera föredrag med detta tema.

Läkaren William Bird tog fasta på människans ursprung och förklarade hur forskning har visat hur gröna miljöer, med träd mm, har både ekonomiska och sociala effekter på oss människor. Bird tog oss ner på mitokondrienivå och förklarade energi och fria radikaler, och hur detta påverkar oss när vi är stillasittande vecka efter vecka. Den korta slutsatsen var att genom att röra på oss och vara utomhus blir vi gladare, får mer gjort och åldras långsammare. Använd dina stora muskler minst var trettionde minut!

Anders Wikström har genom sin forskning visat samband mellan innovation, produktivitet och välmående. Han har tagit fram en modell som tydligt visar att när vi maximerar produktivitet så rasar både innovation och välmående i botten. Och när man balanserar dessa aspekter på ett avvägt sätt så kan vi får höga nivåer på alla tre. Han förklarade hur vi under dagen, och arbetsveckan på ett medvetet sätt kan fokusera på dessa tre aspekter en åt gången, och på så vis skapa en balanserad arbets- och livsmiljö. Ett konkret tips på ett första steg är att undvika exempelvis e-post o dyl under förmiddagen på jobbet.

Annika Rosendahl hjälper människor att finna tid. Hon presenterade den hemska och självklara sanningen att alla har lika mycket tid. Vi måste välja vårt förhållningssätt till tiden, och vad vi vill göra med den. När vi gör aktiva val hinner vi även med det vi finner betydelsefullt.

Vi ser framemot nästa Passion for Projects i Göteborg mars 2021.

/Mattias Georgson Petrén

William Bird jämför mänskligheten i en tidslinje om 4 dagar istället för 100 000 år

Ami Hemviken är årets första huvudtalare

Anders Wikström drar i reglagen och ser vad som händer med vår innovationsförmåga och vårt välmående

Annika Rosendahl öppnar andra dagen på Passion for Projects 2020