Sedan sensommaren 2019 har Klas Skogmar, projektledningskonsult på Arkatay, varit på uppdrag hos Axis. Det är ett multinationellt och värdestyrt bolag med en komplex affärsmodell som ligger i framkant i det de gör tekniskt. Klas uppdrag på Axis är att projektleda utvecklingen av den nya webbplatsen, det är en stor uppdatering då en helt ny webbplats ska ersätta den gamla.

– Att bygga om en webbplats från grunden är ett omfattande arbete och därmed ett komplext uppdrag. Utöver att allt innehåll ska skrivas om till 10 olika språk på 36 olika marknader ska IT-strukturen i en komplex miljö arbetas upp. Det finns komplexa beroende på websiten, då många sidor refererar till varandra. Dessutom är Axis produkter komplexa i sig och är verksamma i en komplex miljö. Det innebär att det finns ett stort behov av att förenkla genom en typ av nedbrytning – både för en själv och för teamet,  säger Klas.

I Axis-uppdraget arbetar inte ett enda stort team, det består av små team som ändras inför varje sprint. Det leder till att teamen mappar mot prioriteringar i varje enskild sprint vilket funkar mycket bra och säkerställer hög kvalitet i projektet. När man arbetar i fasta team baserat på kompetenser är det lätt att det inte blir tvärfunktionellt, vilket leder till att man kan missa värdefull input och expertis. Dessa missar går att  undvika genom att förändra teamet efterhand.

 

Så säkerställer du hög kvalitet

Ibland kan det vara effektivt med handfasta tips. Enligt Klas finns det några punkter som har varit extra viktiga för att säkerställa en hög kvalitet i projektet:

 

Sikta på att leverera så tidigt som möjligt

Att leverera tidigt till kund är en av de agila principerna. I många fall kan man arbeta agilt, även om den skarpa leveransen kommer långt efter. Klas fokus har i Axis-projektet varit att säkerställa tidiga leveranser. Detta gör bland annat genom att  webben initialt är en blandning mellan gammalt och nytt, vilket innebär att man säkerställa skarpa leveranser innan allting är 100 % färdigt. För att lyckas med en tidig leverans krävs det att man bryter ner den i mindre delar och att säkerställa delleveranser så tidigt som möjligt. 

 

Ge personligt handlingsutrymme

Klas är positiv till att individer inom teamet får arbeta precis på det sätt dem själva vill, det är sällan det innebär problem. Det kan däremot vara bra med ett par kontrollfrågor för att säkerställa att de har koll på vad förändringen faktiskt innebär för att säkerställa samsyn och att det inte finns någon typ av hinder.

– Tänker du på hela projektet i detta läge, eller är det enbart ditt egna team som har funnits i åtanke? Det är viktigt att bredda perspektiven och se till att hela projektet eller organisationen är i åtanke.

– Förekommer perspektivbyten?

Det är viktigt att säkerställa att samtliga förstår hur andra resonerar i olika sammanhang.

 

Säkerställ att individens förväntningar på sig själv är realistiska

Mycket högpresterande människor tenderar att ställa orealistiska krav på sig själva. Det är därför enligt Klas viktigt att säkerställa att säkerställa att de känner till vilken nivå som förväntas av dem för att på så vis hjälpa dem att sätta realistiska krav på sig själva. Det är viktigt att ha en dialog med individerna i teamet, som projektledare tycker Klas att det är viktigt att vara behjälplig i dessa situationer och hjälpa till att prioritera samt bortprioritera saker för att säkerställa en så låg nivå av stressnivå som möjligt bland medlemmarna i teamet.

Ha så få prioriteringar som möjligt per tidsenhet

Sätt en rangordning av de topp tre viktigaste sakerna för de kommande veckorna. Kommunicera prioriteringarna med teamet för att göra det möjligt för teamet att själv bedöma vad de bör fokusera på, och vad som kan nedprioriteras i stunden.

–  Axis är ett fantastiskt bolag att jobba hos, där värderingarna verkligen genomsyrar hela verksamheten. Den här typen av projekt är alltid otroligt utmanande, vilket kräver att man också har roligt under tiden, vilket jag verkligen haftavslutar Klas.  

 

Arkatays projektledningskonsulter