Henrik Fehland och Klas Skogmar, partners och projektledningskonsulter på Arkatay är med och uppdaterar ISO 21500 samt utvecklar en ny ISO standard, 21502. Nu finns de båda tillgängliga för remiss!

 

Kort om uppdateringen av ISO 21500 samt utvecklingen av ISO 21502

ISO 21500 har uppdaterats och beskriver organisatoriska sammanhang och underliggande koncept för att möjliggöra genomförande av projekt-, program- och portföljhantering. Vidare har en ny ISO standard inom området projektledning, ISO 21502 tagits fram vilket resulterat i att vägledning beträffande viktiga koncept för en lyckad projektleverans nu kommer att finns tillgänglig för alla.

 

Varför är det viktigt för Arkatay att engagera sig?

Vi på Arkatay anser att global god praxis ska vara tillgänglig för samtliga. ISO standarderna inom området projektledning är gemensamma överenskommelser för hur man bedriver framgångsrika projekt. Vårt syfte är att skapa hållbar projektframgång hos våra kunder och det är därmed helt i enighet med vårt syfte. Arkatays konsulter är nischade experter inom projekt, program och portfölj och det blir således självklart för oss att vara med och bidra vid framtagande och utveckling av ISO standarderna 21500 och 21502.

“Vi på Arkatay vill vara med då detta både är en möjlighet för oss att hämta den senaste kunskapen från global god praxis, samt vara med och bidra med vår kunskap inom området” – Henrik Fehland

Välkomna att läsa och kommentera standarderna här (21500) och här (21502)!

Är ni intresserade av att veta mer? Välkomna att kontakta Klas Skogmar eller Henrik Fehland.