I och med sitt 10-årsjubileum blir ISO 26000 uppmärksammad världen över, inte minst som den mest förankrade beskrivningen av hur organisationer bör arbeta med hållbar utveckling. Samtidigt blir också ISO 26000 en europeisk standard som görs nationellt gällande i samtliga länder i Europa. Det här kommer att förbättra hållbarhetsarbetet i Europa överlag och bidra starkt till fortsatt utveckling – mycket glädjande nyheter. 

Även i Sverige firas ISO 26000 – med en ny och mer korrekt översättning av Social Responsibility, nämligen Organisationers Samhällsansvar. En av hjärtefrågorna hos oss på Arkatay är just ”socialt ansvar” och hur vårt arbete påverkar samhället runt oss. Därför leds arbetet med den nya utgåvan av en av våra grundare, Jonas Denvall. 

 

Socialt ansvar = samhällsansvar

 Den svenska översättningen av ISO 26000 nylanseras med en uppdaterad titel, där ”socialt ansvarstagande” byts ut mot ”samhällsansvar”. Förhoppningen är att nyutgåvan ska nå ut mer i Sverige. 

”Den tidigare översättningen av ISO 26000 missförstods ofta för att bara handla om socialt ansvar och sociala aspekter”, berättar Jonas, ”men faktum är att Social Responsibility är bredare än så. Det avser en holistisk syn på hållbarhet som integrerar sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer, sammanlänkade med goda verksamhetsmetoder (good governance). Grunddefinitionen av Social Responsibility är i standarden ‘en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö’. Syftet med att arbeta med Social Responsibility är att maximera en organisations bidrag till hållbar utveckling. Därför anser vi på SIS att termen ‘samhällsansvar’ är en bättre översättning.”

  

Arkatay bidrar till hållbar utveckling 

För majoriteten organisationer idag är socialt ansvar och hållbar utveckling viktigt. Inte bara för den enskilda organisationen som sådan, utan också för dess intressenter och samhället i stort. Och vi på Arkatay stämmer in i det här synsättet. Vi strävar efter att maximera vårt samhällsansvar och vill även göra det möjligt för andra organisationer. Vårt engagemang i utvecklingen av bland annat ISO 26000 betyder med andra ord mycket för oss. Vi kan vara med och påverka, samtidigt som vi sprider kunskap och expertis inom området. Det i sin tur leder till att vi, tillsammans med våra kunder, kan arbeta för att bidra till hållbar utveckling. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med ISO 26000, samhällsansvar och hållbarhet? Då är du varmt välkommen att kontakta Jonas Denvall på jonas@arkatay.com alternativt 0708-60 55 62.