En av de stora rådgivarna inom förändringsledning Rick Maurer talar i sin bok ”Beyond the wall of resistance” om olika nivåer av motstånd mot en förändring.

Den förstå nivån är intellektuellt motstånd, den andra känslomässigt motstånd och den tredje är det personliga motståndet.

Principen är att alla aktiviteter genom hela förändringsprocessen måste ta i beaktande att intressenterna kan befinna sig på alla tre nivåer. Dessa kan man använda som ett verktyg för att analysera var folk befinner sig och hur man kan arbeta med dem för att åstadkomma förflyttning.

”Jag förstår inte vad det här ska vara bra för!”

Mot det intellektuella motståndet kan det vara effektivt att svara med samma medel. Förklara tydligt varför och visa på fakta – allt med ett begripligt språk och gärna multimodalt – använd bilder, illustrationer och metaforer för att nå fram.

”Jag har förstått, jag tycker bara inte om det!”

För att hantera det känslomässiga motståndet fungerar det sämre med fakta. Här behöver du tala till varje persons personliga motivation. Var ärlig, involvera och dela ut ansvar. Ge det tid att smälta. Medan det intellektuella motståndet väl kan hanteras i grupp ska det känslomässiga motståndet hanteras one to one – det riskerar att bli helt fel i grupp.

”Jag kanske kan leva med förändringen men jag tycker inte om DIG.”

Det personliga motståndet då? Här behöver du förstå att historiken påverkar ditt förtroende. Ta ansvar för vad som lett till motståndet och gör vad du kan för att agera förtroendeskapande. Håll vad du lovar. Spendera tid tillsammans, lär känna varandra. Låt dig influeras, var öppen för åsikter. Är personkemin alltför hindrande kan det vara klokt att helt enkelt lämna över relationen till någon annan, eller ta hjälp av en coach. 

Till sist då, när du har analyserat och bearbetat motståndet – hur ser du på en person att motståndet är på väg att övervinnas?

  • De ställer frågor, visar intresse
  • De ifrågasätter vad du säger, utifrån verklig oro för konsekvenser och effekter
  • De kommer med förslag
  • De erbjuder sig att bidra
  • De börjar ta ledarskap
  • De säger ”vi” istället för ”de”
Johanna Fransson

Johanna Fransson

Projektledningskonsult

Med starkt fokus, ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning leder Johanna projekt och program inom organisationsutveckling och digitalisering. Johanna är en lugn, pålitlig och välstrukturerad projektledare som driver andra mot leverans samtidigt som hon själv behärskar både operativt djup och strategisk bredd i sitt arbete. Som god pedagog, workshopledare och föreläsare har hon lätt att engagera andra i arbetet mot en gemensam vision eller målbild. Hon är öppen och innovativ i metodval inom ramen för uppdraget och rutinerad i att sammanfoga olika viljor och perspektiv till en fungerande och tydlig lösning.